Μια εβδομάδα διαλέξεων ολοκληρώθηκε στο Jinling Institute of Technology (JIT) (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών) στην παλιά πρωτεύουσα της Κίνας, Nanjing.

Ένα ερευνητικό πρόγραμμα μεταξύ του Ινστιτούτου Ξύλου, Επίπλου & Ξύλινης Συσκευασίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (UTH) και του Glasgow Caledonian University GCU (U.K.) είχε σαν σκοπό την εκπαίδευση των φοιτητών πάνω στα αειφόρα δομικά υλικά.