Ενημερώνουμε όλους τους φοιτητές, πρωτοετείς και παλαιότερων ετών που υπέβαλαν αίτηση σίτισης να δουν την αίτησή τους σε ποια κατάσταση βρίσκεται στην πλατφόρμα των αιτήσεων και εάν εμφανίζεται στην

«Ενημέρωση Κατάστασης»  με «Επανυποβολή με Δικαιολογητικά σε Ηλεκτρονική Μορφή» να τη διορθώσουν με την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και να την οριστικοποιήσουν έως και την  Κυριακή 29 Οκτωβρίου για να προχωρήσουμε στην αξιολόγηση των αιτήσεων για την έκδοση των αποτελεσμάτων.  Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα αξιολογηθεί.