Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι οι εξετάσεις των μαθημάτων της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου Α.Ε. 2022-2023 θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023.

Επισυνάπτεται το νέο πρόγραμμα της εξεταστικής.