Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 51/15.7.2021 (θέμα 2ο) απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού οι εξετάσεις της επαναληπτικής περιόδου Σεπτεμβρίου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα διεξαχθούν εξ’ αποστάσεως.