Αξιολόγηση Υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το Χειμερινό Εξάμηνο του Α.Ε. 2022-2023.

Ανακοινώνονται οι πίνακες αξιολόγησης των υποψηφίων ακαδημαϊκών υποτρόφων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023. Ενστάσεις μπορούν να κατατίθενται από τους υποψηφίους εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων των κρίσεων στην ιστοσελίδα του Τμήματος, στο e-mail: g-fwsd@uth.gr της Γραμματείας του Τμήματος.

Συντάκτης akyriakis, πριν από

Εγγραφές των Εισαγομένων της Ειδικής Κατηγορίας των Αλλοδαπών-Αλλογενών (Αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.) και Αποφοίτων Λυκείων ή Αντίστοιχων Σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε., για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022- 2023».

Oι εγγραφές των επιτυχόντων στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε. θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 έως και τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022. Οι επιτυχόντες Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης akyriakis, πριν από

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων Στέγασης Πρωτοετών Φοιτητών/τριών Α.Ε. 2022-2023 στις Φοιτητικές Εστίες Καρδίτσας.

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς φοιτητές/τριες του Τμήματος, ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για διαμονή, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, στις Φοιτητικές Εστίες Καρδίτσας μέχρι τη λήξη της ημερομηνίας των εγγραφών που θα οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας.  Οι αιτήσεις των πρωτοετών φοιτητών/τριών θα σταλούν ταχυδρομικώς με πλήρη δικαιολογητικά στη διεύθυνση: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης akyriakis, πριν από

Πρόγραμμα Επαναληπτικής Εξεταστικής Περιόδου Σεπτεμβρίου Α.Ε. 2021-2022

Δικαίωμα συμμετοχής  έχουν όσοι/ες έχουν δηλώσει μαθήματα κατά τις περιόδους δηλώσεων Χειμερινού και Εαρινού Εξαμήνου του Α.Ε. 2021-2022. Δείτε επισυναπτόμενο αρχείο.

Συντάκτης akyriakis, πριν από

Προκήρυξη μίας (1) Θέσης Ε.Τ.Ε.Π., Κατηγορίας ΤΕ, Ειδικότητας Δασοπόνου, του Τμήματος ΔΕΞΥΣ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι και την Πέμπτη 16-06-2022 στην Γραμματεία του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, (παράδοση οίκοι) στην ακόλουθη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, Β. Γρίβα 11-13, 43100 Καρδίτσα, τηλ.24410-64730, e-mail: g-fwsd@uth.gr, Πληροφορίες: κ. Κυριάκης Αθανάσιος

Συντάκτης akyriakis, πριν από

Παράταση Δηλώσεων και Διανομής Συγγραμμάτων Εαρινού Εξαμήνου 2021-2022.

Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο 2021-2022 παρατείνονται μέχρι την Τετάρτη 18 Μαΐου 2022, ενώ η διανομή των συγγραμμάτων θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 31 Μαΐου 2022.

Συντάκτης akyriakis, πριν από

Ανάρτηση Αποτελεσμάτων στο Πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων των ΑΕΙ με την Ενσωμάτωση Ενισχυτικής Διδασκαλίας Επιπρόσθετα των Κύριων Διαλέξεων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022»

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί τα αποτελέσματά (με τους αριθμούς πρωτοκόλλου) για το έργο με τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022» Οι προσωρινοί πίνακες καθίστανται αυτοδικαίως οριστικοί, χωρίς να απαιτείται η έκδοση απόφασης της Επιτροπής Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης akyriakis, πριν από

Έναρξη Δηλώσεων Συγγραμμάτων Εαρινού Εξαμήνου 2021-2022.

Σύμφωνα με το έγγραφο (https://eudoxus.gr/files/Dianomi_Earinou_2021-22.pdf)  του Υπουργείου Παιδείας, οι δηλώσεις συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022. Θα πρέπει πρώτα να υποβάλετε οριστική δήλωση μαθημάτων και μετά δήλωση συγγραμμάτων (το σύστημα του ΕΥΔΟΞΟΥ ενημερώνεται περίπου 24 ώρες Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης akyriakis, πριν από