Το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ιδρύθηκε το 2019 στα πλαίσια του Ν.4589. Από τις 23.2.2020 το Τμήμα λειτουργεί ως ένα από τα πρώτα νέα Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αυτοδύναμα, με εκλεγμένο Πρόεδρο και κανονική Συνέλευση. Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτή, και μάλιστα εν μέσω πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, τα μέλη του Τμήματος δεν σταμάτησαν καθόλου να προσπαθούν για την οργάνωσή του και την ομαλή κατά το δυνατόν υλοποίηση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου.

Ως αρχικός απολογισμός θα μπορούσαν να αναφερθούν οι παρακάτω ενέργειες:

 1. Θέσπιση βασικών αρχών, οράματος και δεοντολογίας του Τμήματος http://fwsd.uth.gr/arxes-orama/
 2. Αυτοδύναμη λειτουργία με πλήρεις κτιριακές εγκαταστάσεις 6.000 τμ http://fwsd.uth.gr/egkatastaseis-2/ σε έκταση 48.000 τμ με σύγχρονο εξοπλισμό αξίας 4.000.000 € περίπου http://fwsd.uth.gr/exoplismos/.
 3. Προσέλκυση καταξιωμένων επιστημόνων, ώστε σήμερα το Τμήμα ΔΕΞΥΣ να αριθμεί δέκα επτά (17) μέλη ΔΕΠ (9 καθηγητές 1ης βαθμίδας http://fwsd.uth.gr/kathigites/ 2 αναπληρωτές καθηγητές και 6 επίκουρους καθηγητές), τέσσερα (4) μέλη ΕΔΙΠ, τρία (3) μέλη ΕΤΕΠ και δύο (2) διοικητικούς υπαλλήλους, με θετικές προοπτικές να ενταχθούν και άλλα μέλη στο Τμήμα.
 4. Αυτοδύναμη λειτουργία δύο (2) Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών: α. Επανίδρυση του ΠΜΣ «Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Τεχνολογίας & Μάνατζμεντ Προϊόντων από Ξύλο» (ΦΕΚ 1975/22.5.2020 τ’Β) – http://msc-wood.fwsd.uth.gr/ (με επιτυχημένη πορεία από το 2015) και β. Ίδρυση του ΠΜΣ «Πολυλειτουργική Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων & Βιο-οικονομίας» (ΦΕΚ 3685/03.09.2020 τ’Β) – http://msc-forest.fwsd.uth.gr/ (έναρξη από το Α.Ε. 2020-21)
 5. Λειτουργία Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών. Δύο (2) προκηρύξεις υποβολής αιτήσεων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής εαρινού εξαμήνου 2019-2020 – http://fwsd.uth.gr/didaktores-2020/, και τον Οκτώβριο 2020 http://fwsd.uth.gr/proskisi-ekdilosis-endiaferontos-didaktorikon-dexys/. Σημειώνεται ότι το Τμήμα ΔΕΞΥΣ είναι το πρώτο από τα νέα Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που οργανώθηκε πολύ έγκαιρα και ολοκλήρωσε τη διαδικασία αυτή και σήμερα αριθμεί 14 υποψήφιους διδάκτορες.
 6. Σύσταση δέκα (10) νέων εργαστηρίων του Τμήματος http://fwsd.uth.gr/ergastiria/: α) Επιστήμης & Τεχνολογίας Ξύλου, β) Τεχνολογίας & Ποιοτικού Ελέγχου Επίπλων & Ξυλοκατασκευών, γ) Σχεδιασμού Προϊόντων & Βιομηχανικής Παραγωγής, δ) Δασικής Οικονομικής, Μάρκετινγκ, Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας, ε) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Ψηφιακών Τεχνολογιών, στ) Λιβαδοπονίας & Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, ζ) Διαχείρισης Άγριας Πανίδας, η) Δασικής Βοτανικής & Δασοκομίας, θ) Δασικής Οδοποιίας και Δασοτεχνικών Έργων, ι) Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων. Έχουν εκδοθεί τα ΦΕΚ σε εννέα (9) εργαστήρια και έχουν εκλεγεί Διευθυντές Εργαστηρίων σε επτά (7) ερευνητικά εργαστήρια.
 7. Έγκριση αναμόρφωσης του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 233/29.5.2020 απόφαση της Συγκλήτου του Παν/μίου Θεσσαλίας. Σύνταξη και έγκριση των αναλυτικών περιγραμμάτων των 88 μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών – http://fwsd.uth.gr/programm/
 8. Έγκριση σχεδίου επαγγελματικών δικαιωμάτων των απόφοιτων του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 233/29.5.2020 απόφαση της Συγκλήτου του Παν/μίου Θεσσαλίας.
 9. Επιτυχίες συμμετοχής σε ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά και Εθνικά ερευνητικά προγράμματα, όπως: URBACT, BRACKET, COST, ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, αλλά και μεγάλο αριθμό προγραμμάτων με επιχειρήσεις, μέσω του ΕΛΚΕ του Παν/μίου Θεσσαλίας. Πολύ πρόσφατα με πρόταση του ΥΠΕΝ μέλη του Τμήματος ΔΕΞΥΣ συμμετέχουν ως εκπρόσωποι της Ελλάδας στο διεθνές forum συνεργασίας της Κίνας με 17 χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, σε θέματα δασικών βιομηχανιών και εμπορίου.
 10. Διαρκής στήριξη επιχειρήσεων των κλάδων ξύλου & επίπλου, αλλά και φορέων σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος, κυκλικής οικονομίας, βιοοικονομίας και άλλων συναφών αντικειμένων και πεδίων των Επιστημών που θεραπεύει το Τμήμα μας.
 11. Σημαντική διεθνής αναγνώριση του Τμήματος μέσω των επιστημονικών δημοσιεύσεων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Από το πληροφοριακό σύστημα της ΜΟΔΙΠ, προκύπτει ότι τα μέλη του Τμήματος έχουν να επιδείξουν μέχρι σήμερα το εξής δημοσιευμένο έργο: 446 εργασίες σε Επιστημονικά Περιοδικά με Κριτές, 174 εργασίες σε Επιστημονικά Περιοδικά χωρίς Κριτές, 3 Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας – Πατέντες, 720 Ανακοινώσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων με Κριτές, 98 Ανακοινώσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων χωρίς Κριτές, 18 Μονογραφίες, 34 Βιβλία, 71 Κεφάλαια σε Συλλογικούς Τόμους, 6088 Ετεροαναφορές, 8345 Αναφορές, 20 Διεθνή Βραβεία και Διακρίσεις κλπ.
 12. Έγκριση απονομής Ενιαίου και Αδιάσπαστου Τίτλου Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου (Integrated Master) στους αποφοίτους του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 241/30.10.2020 απόφαση της Συγκλήτου του Παν/μίου Θεσσαλίας λόγω 5ετούς διάρκειας σπουδών. Η σχετική απόφαση έχει αποσταλεί στην ΕΘΑΑΕ για έγκριση ως το πρώτο από τα νέα Τμήματα του Παν/μίου Θεσσαλίας.
 13. Λειτουργία στις εγκαταστάσεις του Τμήματος του νέου Ερευνητικού Ινστιτούτου Ξύλου – Επίπλου & Ξύλινης Συσκευασίας.
 14. Σύσταση επιτροπής για την υποβολή πρότασης ίδρυσης ξενόγλωσσου προπτυχιακού προγράμματος σπουδών.

Επιπλέον, στην ίδια κατεύθυνση αναβάθμισης του Τμήματος, έχουν γίνει αρκετές ενέργειες, όπως:

 1. Καθορισμός διαδικασίας πρακτικής άσκησης φοιτητών ΔΕΞΥΣ – Ορισμός επιτροπής – Επαφές με Δήμους, Δασικές Υπηρεσίες και Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας  και ΥΠΕΝ για παραχώρηση εγκαταστάσεων και δασικών εκτάσεων για τη δημιουργία Πανεπιστημιακών Δασών.
 2. Δημιουργία σύγχρονης και ενημερωμένης ιστοσελίδας http://fwsd.uth.gr/ (και ξενόγλωσση: http://fwsd.uth.gr/en/).
 3. Δημιουργία σελίδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook- https://www.facebook.com/Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-108838467477009,
 4. Σύσταση επιτροπής Γραφείου Προβολής & Επικοινωνίας και έγκριση του κανονισμού λειτουργίας του.
 5. Σύνταξη Οδηγού Σπουδών ΠΠΣ- http://fwsd.uth.gr/wp-content/uploads/2020/12/odigos_spoudwn20-21.pdf
 6. Συμμετοχή μελών του Τμήματος σε αρκετά όργανα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΕΛΚΕ, ΜΟΔΙΠ, ΙΑΣΩΝ, ΔΕΚΑ, ΠΡΟΣΒΑΣΗ (ΦμεΑ) κλπ) και πολλά ακόμη.

Αξίζει να αναφερθεί πως το Τμήμα με την πολυσχιδή δράση του, προσέλκυσε το ενδιαφέρον των ΜΜΕ, όπως ενδεικτικά:

 • Εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ- Αφιέρωμα, 8.11.2020
http://fwsd.uth.gr/wp-content/uploads/2020/11/Afieroma_K_Kathimerini_8.102020.pdf
 • ΣΚΑΙ – Ραδιοφωνική Συνέντευξη, 14.11.2020
https://www.facebook.com/fayvallas/videos/1648750765305955
 • Κανάλι ACTION24, εκπομπή ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ με τον έγκριτο δημοσιογράφο κ. Δημήτρη Τάκη, Συνέντευξη για το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 4.1.2020
 • ΕΡΤ-3, ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Ειδικό αφιέρωμα – ρεπορτάζ για το Τμήμα με την δημοσιογράφο κα Σκεντέρη Ανίσα, 25 & 26.2.2021, που πρόκειται πολύ σύντομα να προβληθεί στην ΕΡΤ3.
 • Πρόταση για ειδικό ρεπορτάζ από τη γερμανική τηλεόραση μόλις ξεκινήσουν τα δια ζώσης μαθήματα.

Τέλος, έχει προσκληθεί το Τμήμα από τα ΚΕΣΥ Β’ Αθηνών, Λάρισας, Τρικάλων ανάμεσα σε λίγα Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προκειμένου να γίνει παρουσίαση (εντός του Μαρτίου 2021), του Τμήματος ώστε να ενημερωθούν οι μαθητές της Γ’ Λυκείου σχετικά με αυτό και να γνωρίσουν τις επαγγελματικές προοπτικές από τις σπουδές στο Τμήμα ΔΕΞΥΣ.

Τέλος, να θυμίσουμε ότι το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού επισκέφτηκε 2 φορές η Υπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως, καθώς και ο Πρωθυπουργός της Χώρας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης (στις 20.12.2019) και αναφέρθηκαν σε αυτό με εγκωμιαστικά σχόλια. Χαρακτηριστικό απόσπασμα από την ομιλία του κ. Πρωθυπουργού https://primeminister.gr/2019/12/20/22779: «Το Τμήμα αυτό (Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού) προέκυψε από μια συγχώνευση -που πέρασε μέσα από διάφορες περιπέτειες- πλην όμως είναι ένα τμήμα το οποίο σήμερα έχει κάποια εξαιρετικά χαρακτηριστικά στα οποία αναφέρθηκε και η Νίκη και τα οποία νομίζω ότι είναι εμφανή με το που περνάει κανείς τις πόρτες του κτιρίου αυτού, για τα οποία είχα ήδη ενημερωθεί.  Καθηγητές με μεράκι, φοιτητές με μεράκι και μια πολύ καλή στήριξη από την ηγεσία του πανεπιστημίου, συνθέτουν νομίζω την πρώτη ύλη πάνω στην οποία μπορούμε να χτίσουμε κάτι πολύ όμορφο, κάτι πολύ ουσιαστικό». 

Συνεχίζουμε το έργο μας με μεγάλη αγάπη, πάθος και όρεξη για δημιουργία, και ευχαριστούμε θερμά όλους όσους μας συμπαρίστανται και πρωτίστως τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αλλά και Υπουργεία, Φορείς, δημοσιογράφους, ΜΜΕ, επιχειρήσεις, Υπηρεσίες, απλούς πολίτες, και πολλούς φίλους του Τμήματος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ