Καθηγητές

#

Παπαδόπουλος Ιωάννης

Πρόεδρος Τμήματος
Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: "Οικονομική επιχειρήσεων ξύλου - Μάρκετινγκ προιόντων ξύλου"
e-mail: papadio@uth.gr
τηλ. 24410-64732 & 24410-64741
Βιογραφικό – Προσωπική Ιστοσελίδα

#

Νταλός Γεώργιος

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος
Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: "Τεχνολογία Ξύλου"
e-mail: gntalos@uth.gr
τηλ. 24410 64747
Βιογραφικό – Προσωπική Ιστοσελίδα

#

Ασπρίδης Γεώργιος

Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: "Διοίκηση Επιχειρήσεων, με έμφαση στους ανθρώπινους πόρους"
e-mail: aspridis@uth.gr
τηλ. 24410 647
Βιογραφικό – Προσωπική Ιστοσελίδα

#

Βραχνάκης Μιχαήλ

Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: "Λιβαδοπονία"
e-mail: mvrahnak@uth.gr
τηλ. 24410-64726
Βιογραφικό – Προσωπική Ιστοσελίδα

#

Καραστεργίου Σωτήριος

Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: "Τεχνολογία Ξύλου (Κατεργασία Ξύλου)"
e-mail: karaso@uth.gr
τηλ. 24410-64744
Βιογραφικό – Προσωπική Ιστοσελίδα

#

Μαντάνης Γεώργιος

Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: "Δομή και Ιδιότητες Ξύλου"
e-mail: mantanis@uth.gr
τηλ. 24410 64742
Βιογραφικό – Προσωπική Ιστοσελίδα

#

Μπίρτσας Περικλής

Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: "Βιολογία Άγριας Πανίδας"
e-mail: birtsas@uth.gr
τηλ. 24410 64710
Βιογραφικό – Προσωπική Ιστοσελίδα

#

Σκαρβέλης Μιχαήλ

Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: "Τεχνολογία Ξύλου (Ξήρανση Ξύλου)
e-mail: skarvelis@uth.gr
τηλ. 24410 64743
Βιογραφικό – Προσωπική Ιστοσελίδα

#

Κεχαγιάς Ιωάννης

Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: "Εργαλειομηχανές" (με ιδιαίτερη έμφαση στη λειτουργία και τον προγραμματισμό αυτόματων Εργαλειομηχανών)
e-mail: jkechag@uth.gr
τηλ.
Βιογραφικό – Προσωπική Ιστοσελίδα