Συμμετοχή του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα

photos

Το τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού και το Ινστιτούτο Ξύλου, Επίπλου & Ξύλινης Συσκευασίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, συμμετείχαν στην εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος “MarginUp” της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του προγράμματος HORIZON. Πρόκειται για την ανάπτυξη βιώσιμων και κυκλικών αλυσίδων αξίας για την παραγωγή βιοπροϊόντων και βιοκαυσίμων από φυσικές πρώτες ύλες που καλλιεργούνται σε υποβαθμισμένες εκτάσεις. Συμμετέχουν 29 εταίροι από την Ευρώπη, την Αργεντινή και τη Νότια Αφρική και στην πρώτη συνάντηση συζητήθηκαν οι πρώτες δράσεις αυτού του έργου. Η συνάντηση έγινε στην πόλη Merida της Ισπανίας στις 24 & 25 Ιανουαρίου 2023.

Από το τμήμα συμμετείχαν ο καθηγητής του τμήματος και διευθυντής του Ινστιτούτου Ξύλου Επίπλου & Ξύλινης Συσκευασίας Γεώργιος Νταλός και ο Δρ. Κωνσταντίνος Νινίκας.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο στο σύνδεσμο: https://margin-up.eu/

Blog Attachment