Κριτήρια επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ ΠΟΛΥΒΙΟ για τη συμμετοχή τους στην Green Team (έργο TranSuMan).

friends-circle-with-heads-together-smiling

Στα πλαίσια του έργου TranSuMan θα επιλεγούν 4 μεταπτυχιακοί φοιτητές (ΠΜΣ ΠΟΛΥΒΙΟ), ώστε με μαζί με 4 ακόμα προπτυχιακούς φοιτητές και 5 ακόμα επαγγελματίες που έχουν ενδιαφέροντα με την εκτατική κτηνοτροφία να σχηματίσουν την «πράσινη ομάδα» (Green Team). Η ομάδα αυτή θα συντονίζεται από τον Καθηγητή κ. Μιχάλη Βραχνάκη και τον Αναπλ. Καθηγητή κ. Ιωάννη Καζόγλου. Σκοπός της ομάδας είναι τα μέλη της να γίνουν αποδέκτες της σύγχρονης γνώσης (ακαδημαϊκή και εμπειρική) της διαχείρισης των λιβαδιών και να εκπαιδευτούν σε σχετικά θέματα με διαδραστικό και διεπιστημονικό τρόπο.

Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ ΠΟΛΥΒΙΟ που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους με ένα mail προς τον κ. Μ. Βραχνάκη (mvrahnak@uth.gr). Στο mail να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρονται για να συμμετέχουν στην «πράσινη ομάδα» (motivation letter) και να επισυνάψουν σχετικό σύντομο βιογραφικό.

Κριτήρια επιλογής για τους προπτυχιακούς φοιτητές:

  • Μ.Ο. βαθμολογίας μαθημάτων Α εξαμήνου του ΑΕ 2021-2022 (30 μόρια)
  • Γνώση Αγγλικής γλώσσας (20 μόρια)
  • Συνέντευξη (50 μόρια)

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν να αποστείλουν το ενδιαφέρον τους μαζί με τα αποδεικτικά στο mail του κ Μ. Βραχνάκη μέχρι την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022.