Βαθμίδα: Ακαδημαϊκή Υπότροφος

✉ amitani@uth.gr
24410 64724

Σύντομο Βιογραφικό

Η Δρ Ανδρομάχη Μητάνη είναι διδάκτωρ στον τομέα της Τεχνολογίας του ξύλου και της Χημείας του ξύλου και της Τροποποίησης Ξύλου από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχει εργαστεί ως βοηθός ερευνητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στην Τεχνολογία Ξύλου. Έχει συμμετάσχει σε πολλά έργα που σχετίζονται με τη βελτίωση του εμποτισμού ξύλου, τον ποιοτικό έλεγχο επίπλων και την αξιοποίηση δασικής βιομάζας και αγροτικών απορριμμάτων, ανακύκλωση ξύλου και προϊόντων ξύλου, αξιολόγηση ποιότητας ξύλου και προϊόντων ξύλου. Σήμερα εργάζεται ως διδακτικό προσωπικό (μη μόνιμη) και επιστημονική συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελλάδα. Παραδίδει τις ακόλουθες ενότητες στο πανεπιστήμιο: • Ενότητες «Τεχνολογία Ξύλου». Προπτυχιακά μαθήματα, Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελλάδα. • Ενότητες «Τεχνολογία Κατασκευής Επίπλων». Προπτυχιακά μαθήματα, Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελλάδα. • Ενότητες “Έλεγχος Ποιότητας Επίπλων”, “Ποιότητα Ξύλου”. Προπτυχιακά μαθήματα, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα. • Ενότητα «Ξυλεία – Προστασία & Διατήρηση». μάθημα MSc. Τμήμα Δασοπονίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελλάδα. • Μονάδα «Επιχρίσματα ξύλου». μάθημα MSc. Τμήμα Δασοπονίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελλάδα. • Ενότητα «Καινοτόμα Προϊόντα Ξύλου». μάθημα MSc. Τμήμα Δασοπονίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελλάδα. • Ενότητα «Τεχνολογίες φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων ξύλου». μάθημα MSc. Τμήμα Δασοπονίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελλάδα.