Διδασκαλία, επαφές, και ενίσχυση της συνεργασίας του τμήματος  Δασολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου  Κρακοβίας, Πολωνία,  με το τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού  του Πανεπιστημίου  Θεσσαλίας.

Είχαμε τη χαρά να συζητήσουμε τα επόμενα βήματα σε κοινά προγράμματα Erasmus (Blended Intensive Programmes) όπως και την ενίσχυση μετακίνησης τόσο φοιτητών, όσο και εκπαιδευτικού  προσωπικού μεταξύ των δύο τμημάτων. 

Η συνεχής εξωστρέφεια  του τμήματός μας, δίνει νέες δυνατότητες για περισσότερες συνεργασίες τόσο ερευνητικά αλλά και εκπαιδευτικά.