Ξεκίνησε χθες, Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2024, στα Τρίκαλα, η συνάντηση των εταίρων του Ευρωπαϊκού προγράμματος HOPE (Sustainable Modular Houses for People in Need).

Στο κλείσιμο του προγράμματος παρουσιάζονται η περάτωση των παραδοτέων, η διάχυση του προγράμματος και η εκπαίδευση μηχανικών και τεχνιτών στο χώρο της ξύλινης κατασκευής σπιτιών για ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Επίσης ενημερώνονται οι εταίροι για την ανταπόκριση των οικείων φορέων της κάθε χώρας σχετικά με το αντίκτυπο των αποτελεσμάτων του προγράμματος. Η συνάντηση συνεχίζεται σήμερα και θα περατωθεί αύριο 10 Φεβρουαρίου.

Η επιτυχία και ολοκλήρωση του συγκεκριμένου προγράμματος που χρηματοδοτείται από το ΙΚΥ, κυοφορεί τη συνέχεια αυτού με σκοπό την υλοποίηση μικρών αρθρωτών μονάδων διαμονής ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη με φυσικά υλικά (ξύλο) και βιώσιμες μεθόδους.