Με μεγάλη μας λύπη πληροφορηθήκαμε σήμερα την απώλεια του μέλους της οικογένειας του Τμήματος μας, του φοιτητή Χρήστου Νταλανίκα.

Ο Χρήστος αποτέλεσε αλλά θα συνεχίσει να αποτελεί τον εμπνευστή πολλών από τις όμορφες δραστηριότητες των συμφοιτητών του αλλά και του Τμήματος. Ακούραστος, με ευχάριστη κριτική σκέψη πάντα, βοήθησε σε πολλά θέματα που είχαν να κάνουν με την καθημερινότητα στο χώρο του Τμήματος μας.

Αγαπητέ Χρήστο θα είσαι για πάντα στο μυαλό μας και στην καρδιά μας.

Γιώργος Νταλός,
Πρόεδρος του Τμήματος.