Ανακοινώνεται η τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 καθώς και το πρόγραμμα μαθημάτων του Προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (αφορά μόνο τους φοιτητές που παρακολουθούν το εν λόγω πρόγραμμα).