Η Ελληνική Δασολογική Εταιρεία έχει ανακοινώνει τη διοργάνωση του 20ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου με τίτλο «Σύγχρονες προκλήσεις του δάσους στην Ελληνική Δασοπονία και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, 200 χρόνια μετά της Επανάσταση του ’21 », που θα πραγματοποιηθεί στα Τρίκαλα (3-6 Οκτωβρίου 2021).

Στους συνδιοργανωτές του Συνεδρίου είναι και το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν με εισήγηση στις εργασίες του Συνεδρίου, να αποστείλουν το πλήρες κείμενο των εργασιών τους, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο word), στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΔΕ (info@forestry.gr), συμπληρώνοντας ταυτόχρονα την επισυναπτόμενη Δήλωση Συμμετοχής. Οι γραπτές εργασίες θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες και τις προδιαγραφές που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση. Τα έντυπα δήλωσης συμμετοχής, τις προδιαγραφές των εργασιών καθώς επίσης και άλλες χρήσιμες πληροφορίες, μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα της Ε.Δ.Ε. (www.forestry.gr).

Κατηγορίες: Εκδηλώσεις