Παρουσιάσεις Προόδου Διδακτορικών Διατριβών των Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού Α.Ε. 2021-2022.

Την Τετάρτη 22/6/2022 παρουσιάστηκαν οι πρόοδοι των διδακτορικών διατριβών των υπολοίπων υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Οι τίτλοι των διδακτορικών διατριβών είναι οι ακόλουθοι:

  • “Ποιοτική διερεύνηση (βελτιστοποίηση – μοντελοποίηση) παραμέτρων της τρισδιάσταστης εκτύπωσης πολυμερών υλικών για την παραγωγή λεπτότοιχων φυσικών πρωτοτύπων με εφαρμογή στο σχεδιασμό και την κατασκευή διακοσμητικών αντικειμένων εσωτερικού χώρου.” – ΧΑΪΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  • “Το πράσινο μάρκετινγκ ως παράγοντας βελτίωσης της ποιότητας ζωής.” – ΛΟΥΚΑΣ ΗΛΙΑΣ
  • “Εφαρμογή του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ στις Δασικές Υπηρεσίες της Ελλάδας.” – ΚΑΡΑΔΟΝΤΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
  • “Μελέτη χαρακτηριστικών της τρίτης ηλικίας – προσαρμογή του σχεδιασμού/κατασκευής επίπλων στις συγκεκριμένες ανάγκες στην Ελλάδα.” – ΜΠΟΘΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  • “Επιδράσεις της διαχείρισης της βόσκησης των ορεινών λιβαδικών οικοσυστημάτων στην ορνιθοπαγίδα, σε προστατευόμενες περιοχές του δικτύου NATURA 2000, με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.).” – ΚΩΤΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
  • “Η στοχευμένη βόσκηση ως εργαλείο πρόληψης των δασικών πυρκαγιών: οικολογική και κοινωνική προσέγγιση.” – ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ευχόμαστε καλή συνέχεια στο έργο των υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού!