Δικαιολογητικά Μετεγγραφέντων Φοιτητών Α.Ε. 2019-2020 Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου Και Σχεδιασμού.

archive

Οι φοιτητές των οποίων εγκρίθηκε η μετεγγραφή, θα πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού τα δικαιολογητικά τα οποία δήλωσαν κατά την αίτηση μετεγγραφής τους, όπως αυτά ορίζονται στην αριθμ. 159709/Ζ1/11-10-2019 εγκύκλιο, από Τετάρτη 20/11/2019 μέχρι τη Δευτέρα 25/11/2019.

Related Blogs