Με απόφαση του ΥΠΑΙΘ αναστέλλονται όλες οι εκπαιδευτικές λειτουργίες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από 11-03-2020 και για 14 ημέρες.