Διάλεξη του καθηγητή Γιώργου Μαντάνη του τμήματος ΔΕΞΥΣ για τις νέες τεχνολογίες της τροποποιημένης ξυλείας 30.3.2022

photo – lecture (30-03-22)

Διάλεξη του καθηγητή Γιώργου Μαντάνη του τμήματος ΔΕΞΥΣ
για τις νέες τεχνολογίες της τροποποιημένης ξυλείας

https://www.youtube.com/watch?v=odN2DjTXl1E