Ακαδημαϊκό ημερολόγιο

Το Ακαδημαϊκό Έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου ημερολογιακού έτους. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα σπουδών, στο χειμερινό και στο εαρινό. Οι ακριβείς ημερομηνίες καθορίζονται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024 ισχύουν τα εξής, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 292/28-04-2023 απόφαση της Συγκλήτου του Παν/μίου Θεσσαλίας:

Χειμερινό Εξάμηνο
Έναρξη Μαθημάτων Δευτέρα 25/09/2023
Λήξη Μαθημάτων Πέμπτη 12/01/2024
Διάρκεια 14 Εβδομάδες
Περίοδος Εξετάσεων Δευτέρα 22/01/2024 - Παρασκευή 09/02/2024
Εορτές & Αργίες Σάββατο 28/10/2023 (Εθνική Επέτειος)
Παρασκευή 17/11/2023 (Επέτειος Πολυτεχνείου)
Παρασκευή 06/01/2023 (Εορτή των Θεοφανίων)
Σάββατο 06/01/2024 (Εορτή Τριών Ιεραρχών)
Διακοπές Χριστουγέννων Σάββατο 23/12/2023 - Παρασκευή 05/01/2024

Εαρινό Εξάμηνο
Έναρξη Μαθημάτων Δευτέρα 12/02/2024
Λήξη Μαθημάτων Παρασκευή 31/05/2024
Διάρκεια 14 Εβδομάδες
Περίοδος Εξετάσεων Δευτέρα 10/06/2024 - Παρασκευή 28/06/2024
Εορτές & Αργίες Δευτέρα 18/03/2024 (Καθαρά Δευτέρα)
Δευτέρα 25/03/2024 (Εθνική Επέτειος)
Τετάρτη 01/05/2024 (Πρωτομαγιά)
Δευτέρα 24/06/2024 (Εορτή Αγίου Πνεύματος)
Διακοπές Πάσχα Μ. Δευτέρα 29/04/2024 - Παρασκευή 10/05/2024