Ακαδημαϊκό ημερολόγιο

Το Ακαδημαϊκό Έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου ημερολογιακού έτους. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα σπουδών, στο χειμερινό και στο εαρινό. Οι ακριβείς ημερομηνίες καθορίζονται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023 ισχύουν τα εξής, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 270/27-05-2022 απόφαση της Συγκλήτου του Παν/μίου Θεσσαλίας:

Χειμερινό Εξάμηνο
Έναρξη Μαθημάτων Δευτέρα 26/09/2022
Λήξη Μαθημάτων Πέμπτη 13/01/2023
Διάρκεια 14 Εβδομάδες
Περίοδος Εξετάσεων Δευτέρα 23/01/2023 - Παρασκευή 10/02/2023
Εορτές & Αργίες Παρασκευή 28/10/2022 (Εθνική Επέτειος)
Πέμπτη 17/11/2022 (Επέτειος Πολυτεχνείου)
Παρασκευή 06/01/2023 (Εορτή των Θεοφανίων)
Δευτέρα 30/01/2023 (Εορτή Τριών Ιεραρχών)
Διακοπές Χριστουγέννων Παρασκευή 23/12/2022 - Παρασκευή 06/01/2023

Εαρινό Εξάμηνο
Έναρξη Μαθημάτων Δευτέρα 13/02/2023
Λήξη Μαθημάτων Παρασκευή 02/06/2023
Διάρκεια 14 Εβδομάδες
Περίοδος Εξετάσεων Δευτέρα 12/06/2023 - Παρασκευή 30/06/2023
Εορτές & Αργίες Δευτέρα 27/02/2023 (Καθαρά Δευτέρα)
Σάββατο 25/03/2023 (Εθνική Επέτειος)
Δευτέρα 01/05/2023 (Πρωτομαγιά)
Δευτέρα 05/06/2023 (Εορτή Αγίου Πνεύματος)
Διακοπές Πάσχα Μ. Δευτέρα 10/04/2023 - Παρασκευή 21/04/2023