Ακαδημαϊκό ημερολόγιο

Το Ακαδημαϊκό Έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου ημερολογιακού έτους. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα σπουδών, στο χειμερινό και στο εαρινό. Οι ακριβείς ημερομηνίες καθορίζονται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 ισχύουν τα εξής, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 238/28.8.2020 απόφαση της Συγκλήτου του Παν/μίου Θεσσαλίας:

Χειμερινό Εξάμηνο
Έναρξη Μαθημάτων Πέμπτη 01/10/2020
Λήξη Μαθημάτων Παρασκευή 22/01/2021
Διάρκεια 13 Εβδομάδες
Περίοδος Εξετάσεων Δευτέρα 25/01/2021 – Παρασκευή 12/02/2021
Εορτές & Αργίες Τετάρτη 28/10/2020 (Εθνική Επέτειος)
Τρίτη 17/11/2020 (Πολυτεχνείο)
Τετάρτη 06/01/2021 (Θεοφάνια)
Σάββατο 30/01/2021 (Τριών Ιεραρχών)
Διακοπές Χριστουγέννων Δευτέρα 23/12/2020 έως και Τετάρτη 07/01/2021

Εαρινό Εξάμηνο
Έναρξη Μαθημάτων Δευτέρα 15/02/2021
Λήξη Μαθημάτων Παρασκευή 04/06/2021
Διάρκεια 13 Εβδομάδες
Περίοδος Εξετάσεων Δευτέρα 07/06/2021 – Παρασκευή 27/06/2021
Εορτές & Αργίες Δευτέρα 15/03/2021 (Καθαρά Δευτέρα)
Πέμπτη 25/03/2021 (25η Μαρτίου)
Σάββατο 01/05/2021 (Πρωτομαγιά)
Δευτέρα 21/06/2021 (Αγίου Πνεύματος)
Διακοπές Πάσχα Μ. Δευτέρα 26/04/2021 έως και Παρασκευή 07/05/2021