Διάλεξη καθηγητή Γεωργίου Μαντάνη με θέμα: «Ξύλο και ξύλινες κατασκευές» στις 31.3.2021

roof-4360951_1280 (2)

Στα πλαίσια σειράς ακαδημαϊκών διαλέξεων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο Καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού Γεώργιος Μαντάνης θα πραγματοποιήσει στις 31.03.2021 και ώρα 12.00 μ.μ. διάλεξη με θέμα «Ξύλο και ξύλινες κατασκευές» μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα Microsoft Teams. – https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2f0fe6dc208b407c8d23915ae8d0da2b%40thread.tacv2/conversations?groupId=593e1ab8-d376-4143-8465-6698700b483e&tenantId=3180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295.

Η διάλεξη θα μεταδοθεί και ζωντανά: Live Streaming: YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=ZZiZrlqDD5k

Η διάλεξη αυτή αφορά πρωτίστως στο ξύλο, ως δομικό υλικό, αλλά και τις ξύλινες κατασκευές. Ο εισηγητής, μετά από μια συνοπτική εισαγωγή, επιχειρεί να καλύψει βασικές και ειδικές έννοιες που σχετίζονται με το φυσικό αυτό υλικό και οι οποίες θα πρέπει να κατανοηθούν από τον νέο μηχανικό – σχεδιαστή – μελετητή, ώστε να είναι δυνατή η ορθή χρήση του ξύλου σε εφαρμογές και κατασκευές. Πρόσθετα, θα αναλυθούν στοιχεία που σχετίζονται με τα μακροσκοπικά, τα φυσικά και τα μικρο-σκοπικά χαρακτηριστικά του ξύλου. Επίσης, θα συζητηθεί η έννοια της διαβάθμισης επικινδυνότητας για τις ξύλινες κατασκευές και θα δοθούν τεχνικά στοιχεία που θα πρέπει να γνωρίζει ο νέος μηχανικός για μια ξύλινη ή μικτή κατασκευή. Θα επεξηγηθούν οι κλάσεις ανθεκτικότητας ανά χρήση (Use-classes) των κυριότερων ειδών ξυλείας, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με τη βιολογική του αντοχή, με βάση το πρότυπο ΕΝ 350. Επιπλέον, θα συζητηθεί συνοπτικά το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 338 το οποίο αφορά στη διαβάθμιση της δομικής ξυλείας με βάση τη μηχανική αντοχή της. Τέλος, θα αναφερθούν ορισμένες τεχνικές συντήρησης για τη σωστή προστασία των ξύλινων κατασκευών.