Αξιολόγηση μαθημάτων και διδασκόντων από φοιτητές του ΔΕΞΥΣ Χ.Ε. 2020-2021

review-5207277_1280 (2)

Αγαπητοί μας φοιτητές/τριες του Τμήματος ΔΕΞΥΣ σας ευχόμαστε ολόψυχα καλή χρονιά!

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία της εξ’ αποστάσεως αξιολόγησης όλων των μαθημάτων του Τμήματός μας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η αξιολόγηση αυτή είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία τόσο για τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στο Τμήμα μας όσο και για την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών και γενικότερα τη χρηματοδότηση του Παν/μίου Θεσσαλίας από την Πολιτεία. Σημειώνεται ακόμη από τη μέχρι σήμερα εμπειρία, ότι κατά τη διαδικασία της υποχρεωτικής εξωτερικής αξιολόγησης των Τμημάτων που γίνεται από έγκριτους αξιολογητές Πανεπιστημίων του Εξωτερικού, κάτω από την εποπτεία της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διαδικασία αυτή, καθώς η βαθμολογία και αξιολόγηση του Τμήματος, έχουν άμεσες επιπτώσεις στην ακαδημαϊκή υπόσταση και λειτουργία του.

Οπότε σας προτρέπουμε και σας παρακαλούμε θερμά, να προβείτε άμεσα και το αργότερο μέχρι 22 Ιανουαρίου 2021 στην αντικειμενική αξιολόγηση συμπληρώνοντας το σχετικό ερωτηματολόγιο, για όλα τα μαθήματα του εξαμήνου που παρακολουθείτε και των διδασκόντων αυτών, για το Χειμερινό Εξάμηνο του Α.Ε. 2020-2021.

Θα έχετε ήδη όλοι/ες σας λάβει πρόσφατα, με αυτοματοποιημένα μηνύματα από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σχετικές οδηγίες, τους συνδέσμους μιας χρήσης και μοναδικούς κωδικούς για κάθε μάθημα του εξαμήνου που παρακολουθείτε αυτό το εξάμηνο, όπου καλείστε να συμπληρώσετε ανώνυμα και εξ’ αποστάσεως, ένα σχετικό ερωτηματολόγιο, εφόσον πρώτα έχετε συνδεθεί μέσω του εικονικού δικτύου (VPN) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η ανωνυμία σας διασφαλίζεται από τη ΜΟΔΙΠ και σας παρέχεται η σχετική διαβεβαίωση, καθώς:

  • Δεν διατηρούνται στοιχεία ταυτοποίησης, π.χ.: στοιχεία ταυτότητας, στοιχεία χρήστη πληροφοριακού συστήματος, στοιχεία ηλεκτρονικής διεύθυνσης, όπως email address, IP address κλπ. ή οποιοδήποτε άλλο συσχετιζόμενο στοιχείο που να αποκαλύπτει την ταυτότητα του χρήστη.
  • Μετά την επιτυχή αποστολή των email με τους συνδέσμους μιας χρήσης στους φοιτητές του εκάστοτε μαθήματος, διαγράφονται τα όποια στοιχεία συσχέτισης, ώστε κανείς άλλος εκτός από τον παραλήπτη να μην γνωρίζει σε ποιόν στάλθηκε ο σύνδεσμος μιας χρήσης.

Πληροφορίες για την διασφάλιση της ανωνυμίας σας θα βρείτε εδώ.

Σημειώνεται ότι η σύνδεση πρέπει να γίνεται εντός του δικτύου του Π.Θ. ή μέσω του εικονικού δικτύου του (VPN). Πληροφορίες για την σύνδεση σας στο VPN του Π.Θ. θα βρείτε εδώ.

Τέλος, σας ενημερώνουμε σύμφωνα με τη ΜΟΔΙΠ, ότι: «οι διδάσκοντες και συνδιδάσκοντες των μαθημάτων δεν έχουν πρόσβαση σε κανένα στοιχείο ταυτοποίησης, καθώς επίσης δεν μετέχουν στην διαδικασία αποστολής των συνδέσμων μιας χρήσης. Η ενημέρωση τους αφορά μόνο τα στατιστικά αποτελέσματα των αξιολογήσεων σε δεύτερο χρόνο, μετά την επίσημη καταχώρηση των βαθμολογήσεων της επόμενης εξεταστικής περιόδου».

Σας ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία αξιολόγησης και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε στη ζωή σας.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Καθηγητής Ιωάννης Παπαδόπουλος