Σύντομο βιογραφικό

Ο Βιτσιώτης Γεώργιος είναι μέλος ΕΤΕΠ διαθέτει 20 χρόνια επαγγελματική εμπειρία (εκπαιδεύθηκε στην εταιρεία IBM και συμμετείχε σε πολλές εταιρείες πληροφορικής Computerlife ,quest ,IBM ) και έχει 18 χρόνια διδακτική εμπειρία.fdsfdsfsff

  • -