Ανακοινώσεις Σπουδών

Άριστες οι εντυπώσεις μαθητών από Ιταλία, Τουρκία και Τσεχία από την επίσκεψη και ξενάγησή τους στο Τμήμα ΔΕΞΥΣ

Τις εγκαταστάσεις του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (ΔΕΞΥΣ) επισκέφτηκαν στις 11.3.2022 μαθητές από τρείς χώρες (Ι..

Προκήρυξη χορήγησης τριών (3) υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό (ακαδ. έτους 2021-2022) με επιλογή, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Κλεάρχου Τσουρίδη».

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει τη χορήγηση τριών (3) υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό (ακαδ. έτους 2021-2022) ..