Ανακοινώσεις Σπουδών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Τεχνολογίας & Μάνατζμεντ Προϊόντων από Ξύλο» Α.Ε. 2022-2023.

Για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Τεχνολογίας & Μάνατζμεντ Προϊόντων από Ξύλο..

Ανάρτηση αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022»

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί τα αποτελέσματά (με τους αριθμούς πρωτοκόλλου) για το έργο με τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτι..

Εκδήλωση ορκωμοσίας μεταπτυχιακών φοιτητών, απονομής βραβείων αριστείας και τιμητικών πλακετών και ημέρα καριέρας στο Τμήμα ΔΕΞΥΣ 30.3.2022

Μία ιδιαίτερη ημέρα η 30η Μαρτίου 2022 για το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (ΔΕΞΥΣ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην ..