Ανακοινώσεις Σπουδών

Προκήρυξη μίας (1) Θέσης Ε.Τ.Ε.Π., Κατηγορίας ΤΕ, Ειδικότητας Δασοπόνου, του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι και την Πέμπτη 16-06-2022 στην Γραμματεία του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, (π..

Ανάρτηση αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022»

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί τα αποτελέσματά (με τους αριθμούς πρωτοκόλλου) για το έργο με τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτι..

Εκδήλωση ορκωμοσίας μεταπτυχιακών φοιτητών, απονομής βραβείων αριστείας και τιμητικών πλακετών και ημέρα καριέρας στο Τμήμα ΔΕΞΥΣ 30.3.2022

Μία ιδιαίτερη ημέρα η 30η Μαρτίου 2022 για το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (ΔΕΞΥΣ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην ..

Διάλεξη του καθηγητή Γιώργου Μαντάνη του τμήματος ΔΕΞΥΣ για τις νέες τεχνολογίες της τροποποιημένης ξυλείας 30.3.2022

Διάλεξη του καθηγητή Γιώργου Μαντάνη του τμήματος ΔΕΞΥΣ για τις νέες τεχνολογίες της τροποποιημένης ξυλείας https://www.youtube.com/watch?v=odN2DjTXl1..

Ορκωμοσίες, βραβεύσεις, ημέρα καριέρας Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού 30.3.2022

Την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση ορκωμοσίας αποφοίτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δασ..