Συνάντηση Ενδιαφερόμενων Φορέων στα Πλαίσια του Έργου CO-GREEN

photos (25)

Την Παρασκευή 28 Απριλίου 2023 στις 14.00 διεξήχθη στους χώρους του Τμήματος συνάντηση των συντονιστριών του έργου CO-GREEN (https://www.euracademy.org/co-green/), κυριών Φούλης Παπαγεωργίου, Φρόσως Δημητρακοπούλου και της τοπικής εκπροσώπου του έργου κας Μαρίας Μαχαίρα με ενδιαφερόμενους φορείς της περιοχής Καρδίτσας. Συγκεκριμένα πέρα από το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, έλαβαν μέρος με εκπροσώπους τους οι φορείς: Ενεργειακή Κοινότητα Καρδίτσας (ΕΣΕΚ) ΣΥΝ.ΠΕ, Αναπτυξιακή Εταιρεία Καρδίτσας (ΑΝ.ΚΑ ΑΕ), Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) Μουζακίου, TEE Καρδίτσας, Δήμος Λίμνης Ν. Πλαστήρα, Εργατικό Κέντρο Καρδίτσας, 1ο Πειραματικό ΓΕΛ Καρδίτσας – Όμιλος Κλιματική αλλαγή, Ίταμος – Μουζάκι ΑΜΚΕ, Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Καρδίτσας (ΕΟΣΚ), Οξυγόνο των Αγράφων Κοιν.Σ.Επ., Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας ΑΜΚΕ, Villagers of Greece – VOG, Ecoperativa ΑΜΚΕ και Energy Design. Το Τμήμα εκπροσωπήθηκε από τον Καθηγητή κ. Μιχάλη Βραχνάκη.

Το Ευρωπαϊκό Έργο “COmmunity-based action for a GREEN transition (CO-GREEN)” χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στοχεύει στη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών, στο συν-σχεδιασμό και στην εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών που ενσωματώνουν τις αξίες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Το έργο συντονίζεται από το EUROACADEMY (www.euracademy.org), μια πολυεθνική, διεπιστημονική ομάδα πανεπιστημιακών δασκάλων, ερευνητών και συμβούλων αγροτικής ανάπτυξης, με κεντρικό στόχο την προώθηση με πραγματικό, πρακτικό και ουσιαστικό τρόπο των διαδικασιών βιώσιμης ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές.

Κατά τη συνάντηση αναπτύχθηκαν θέματα και προβληματισμοί σχετικοί με την έννοια και την πρακτική της διαβούλευσης και της συμμετοχικής δραστηριότητας σε θέματα γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος. Μοιράστηκε ερωτηματολόγιο που σχετίζεται με τη δραστηριότητα των κατοίκων σε θέματα αστικού περιβάλλοντος.

Στο περιθώριο της συνάντησης συζητήθηκαν πιθανές μελλοντικές συνεργασίες του Τμήματος με τον διεθνή οργανισμό EUROACADEMY, όπως σε θέματα smart-forestry, smart wood-products, agroforestry, κυκλική οικονομία, EU Green Deal και εκπαίδευση. Αναμένεται σχετική συμφωνία για τη διεξαγωγή 3ήμερου διεθνούς συνεδρίου στους χώρους του Τμήματος κατά το Νοέμβρη του 2023. Το διεθνές συνέδριο θα διεξαχθεί στο πρότυπο των “summer academies” του Euracademy, για την εκπαίδευση εκπαιδευτών από τις χώρες εφαρμογής του CO-GREEN, αλλά και άλλες χώρες από τις οποίες υπάρχει ενδιαφέρον για την πράσινη μετάβαση των αγροτικών κοινοτήτων.