Συμμετοχή φοιτητών του Τμήματος ΔΕΞΥΣ σε Διακρατικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Κυκλική Οικονομία και τον Εθελοντισμό

IMG-82a9c1bad599a06ddffefbabbbdf6336-V

Σύμφωνα με το Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, όπως αυτό εγκρίθηκε στην υπ’ αριθ. 222/01-11-2022 Συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου,

Καθώς επίσης και με το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ» για τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην πλατφόρμα Connect your City, που εγκρίθηκε στην ίδια συνεδρίαση,

Προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής φοιτητών/ριών εθελοντών/ριών του ΠΘ στις δράσεις του Connect Your City, όπως επίσης και η συμμετοχή φοιτητών/ριών στα εκπαιδευτικά προγράμματα της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ.

Στο πλαίσιο αυτό στις 28-11-2022 έως 4-12-2022 στο Πόρτο Ράφτη στην Αττική θα λάβει χώρα ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο οποίο μπορούν να συμμετάσχουν 5 φοιτητές/ριες από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Το πρόγραμμα ονομάζεται «There is no plan B» και βρίσκεται στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να ακουστεί η νέα γενιά, να καλυφθούν οι ανάγκες τους και να δημιουργηθεί ένας ασφαλής, πολυπολιτισμικός χώρος δράσης. 

Ειδικότερα, με θέμα την εφαρμογή ενός εναλλακτικού οικονομικού μοντέλου κυκλικής οικονομίας, σε συνδυασμό με τον ακτιβισμό, τη βελτίωση της εκπαίδευσης, της συνείδησης και της ανθρώπινης δημιουργικότητας για την βελτίωση της κλιματικής αλλαγής, την εφαρμογή και την αποδυνάμωση της κλιματικής αλλαγής και την έγκαιρη δράση, νέοι από την Ελλάδα και την Γερμανία θα έρθουν σε επαφή με έναν ολιστικό βιώσιμο τρόπο ζωής και να έρθουν σε επαφή με την φύση. Συνολικά θα συμμετέχουν 12 άτομα από την Ελλάδα και 12 άτομα από την Γερμανία.

Το πρόγραμμα θα λάβει μέρος στο Πόρτο Ράφτη στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Connect your City (video Παρουσίαση του χώρου: https://www.youtube.com/watch?v=UDdBC1dZI9E ) και διεξάγεται στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ με το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας.

Η διατροφή, η διαμονή και η μετακίνηση καλύπτεται πλήρως από το πρόγραμμα. Για την μετακίνηση, υπάρχει η δυνατότητα να γίνει η παραλαβή των συμμετεχόντων/ουσών είτε από το αεροδρόμιο είτε από τον σταθμό του Κορωπί.

Στους στόχους του προγράμματος συμπεριλαμβάνονται:

– Η καλλιέργεια μιας πολυπολιτισμικής γωνιάς με τα σημαντικότερα εργαλεία διαπολιτισμικής  εκπαίδευσης με σκοπό τη δράση για την προστασία του περιβάλλοντος.

– Η εξοικείωση με τον όρο της περιβαλλοντικής δικαιοσύνης και της ηθικής κατανάλωσης

– Η ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και υιοθέτηση ενός πιο πράσινου τρόπου ζωής σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο

– Η εξοικείωση με ένα εναλλακτικό και πιο φιλικό προς το περιβάλλον οικονομικό μοντέλο

– Η ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής στα κοινά

-Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων όσον αφορά τον διάλογο και όχι της  τυπικής μάθησης

– Η ενίσχυση της προσωπικής ανάπτυξης των συμμετεχόντων μέσω της  αύξησης της αυτοεκτίμησης

– Η ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών

– Η εμπιστοσύνη όσον αφορά την δημιουργία  μιας κοινότητας και την προετοιμασία δράσεων τοπικού χαρακτήρα

– Η περαιτέρω διάδοση των αποτελεσμάτων με σκοπό την ευαισθητοποίηση των νέων αναφορικά με το περιβάλλον και την περιβαλλοντική δικαιοσύνη

– Η ενίσχυση της ομαδικότητας των συμμετεχόντων με σκοπό την εκτέλεση πολλαπλασιαστικών δράσεων και την ανταλλαγή της γνώσης στην τοπική κοινωνία

– Η επαφή των νέων με την φύση για την δημιουργία ενός πρότυπου τρόπου ζωής

 H εκπαιδευτική διαδικασία θα βασίζεται σε πλαίσια της μη τυπικής εκπαίδευσης και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και οι δραστηριότητες θα περιλαμβάνουν εργαστήρια, συμβουλευτικές διαδικασίες, διαδραστικά παιχνίδια. Σημαντικό παράγοντα αποτελεί η ανάπτυξη ψηφιακών και μη εργαλείων μέσα από την εμπειρία, ειδικότερα με στόχο την ανάπτυξη της συμμετοχής στον σχεδιασμό δράσεων, την ενίσχυση της κοινότητας, την οργάνωση εκδηλώσεων και του δημιουργικού διαλόγου.

Επίσης στα πλαίσια των δράσεων οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν τις διαδικασίες και τον τρόπο λειτουργίας της Fabric Republic, ενός καινοτόμου και ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης πλεονάζοντος ρουχισμού, το οποίο εστιάζει στις κοινωνικές ανάγκες του σήμερα, στη βιωσιμότητα και την αειφόρο ανάπτυξη (https://www.fabricrepublic.gr/) και θα εξοικειωθούν με την ψηφιακή πλατφόρμα του Connect Your City (https://www.iasismed.eu/iasis/connect-your-city/ ), μιας ψηφιακής πλατφόρμας που στοχεύει στην ανάπτυξη του εθελοντισμού και στην αύξηση της κοινωνικής συμμετοχής των φοιτητών/ριών και των νέων ανθρώπων.