Συλλογικοί τόμοι

Taghiyari H.R., Tajvidi M., Taghiyari R., Mantanis G.I., Esmailpour A., Hosseinpourpia R. (2020). Nanotechnology for wood quality improvement and protection. Book Chapter 19 in "Nanomaterials for Agriculture and Forestry Applications", Eds. A. Husen and M. Jawaid, doi.org/10.1016/B978-0-12-817852-2.00019-6, pp. 469-489, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128178522000196

Παφίλης Π. Επιμέλεια Έκδοσης (Πολυσυγγραφικό Έργο). (2020). Η Πανίδα της Ελλάδας – Βιολογία και Διαχείριση της Άγριας Πανίδας. Broken Hills Publishers Ltd. ISBN: 9789925575053

Karagouni G. (2019) “Chapter 3: A Knowledge Management Approach In Developing Innovation Within Low-Tech Companies: The Transcendental Dynamic Capability Concept", in S.M. Riad Shams, Demetris Vrontis, Yaakov Weber, Evangelos Tsoukatos, and Alberto Ferraris, Cross-functional Knowledge Management: The International Landscape. The Annals of Business Research, Routledge , Taylor and Francis Group https://www.routledge.com/Cross-functional-Knowledge-Management-The-International-Landscape/Shams-Vrontis-Weber-Tsoukatos-Ferraris/p/book/9780367074234

Karagouni G. (2018) “The Role Of Dynamic Entrepreneurial Capabilities And Innovation In Intergenerational Succession Of Family Business”, in D. Vrontis, Y. Weber, A. Thrassou, R. Shams, E. Tsoukatos (Eds) Innovation and Capacity Building -Cross-Disciplinary Management Theories for Practical Applications, Palgrave Macmillan, Springer International Publishing, ISBN 978-3-319-90945-5 pp 31-54. https://www.palgrave.com/gp/book/9783319909448

Papadopoulos, I., Trigkas, M., Papadopoulou, A., Mallisiova, A., Mpakogiorgou, F., 2018. Greek Consumers’ Awareness and Perceptions for Green Hotels and Green Furniture. Springer Proceedings in Business and Economics on Strategic Innovative Marketing and Tourism -ICSIMAT 2018, 17-20/10/2018, Athens, Greece, pp. 583-592 https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-12453-3_67.

Karagouni G and Protogerou A. (2015) «Dynamic Capabilities and Value Co-creation» in Low-Tech Knowledge Intensive Entrepreneurial Ventures in Entrepreneurial Challenges in the 21st Century Creating Stakeholder Value Co-Creation, H. R. Kaufmann and S.M. Riad Shams (eds), Palgrave Macmillan,UK, http://link.springer.com/chapter/10.1057/9781137479761_5

Protogerou A., Y. Caloghirou, G. Karagouni, (2014), “The relevance of the dynamic capabilities perspective in low-tech sectors”, in ‘Knowledge-Intensive Entrepreneurship in Low-Tech Sectors: The Prospects of Traditional Economic Industries’ H. Hirsch-Kreinsen and I. Schwinge (eds.), Edward Elgar Pub., UK, ISBN 978-1-78347-203-1, pp 138-165, https://books.google.gr/books?hl=el&lr=&id=0ySeAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA138&dq=),+%E2%80%9CThe+relevance+of+the+dynamic+capabilities+perspective+in+low-tech+sectors%E2%80%9D,+in+%E2%80%98Knowledge-Intensive+Entrepreneurship+in+Low-Tech+Sectors:+The+Prospects+of+Traditional+Economic+Industries

Papaspyropoulos, K. G., C. K. Sokos, N. D. Hasanagas, and P. K. Birtsas. (2012). Chapter IV. Sustainability of recreational hunting tourism: a cluster analysis approach for woodcock hunting in Greece. in Editors: Luís Miguel Rosalino, Alexandra Silva, António Abreu “New Trends Towards Mediterranean Tourism Sustainability” (ISBN: 978-1-62257-628-9). (pages 79-94). https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=36699&osCsid=6d4b9e5434b207ff452e169586894db3

Trivellas, P., Ipsilantis, P., Papadopoulos, I., Kantas, D., 2012.Challenges for Quality Management in Higher Education”. Online Book, “Quality Assurance and Management” published by InTech,Chapter 6, pp. 103-128. http://www.intechopen.com/articles/show/title/challenges-for-quality-management-in-higher-education-investigating-leadership-culture-and-performan

Papaspyropoulos, K. G., A. S. Christodoulou, V. Blioumis, K. E. Skordas and P. K. Birtsas (2011). The improvement of environmental performance in the nonprofit sector through informatics. In [Author(s)/Editor(s)] Andreopoulou, Z., B. Manos, N. Polman, and D. Viaggi "Agricultural and Environmental Informatics, Governance, and Management: Emerging Research Applications" (ISBN13 : 9781609606213, EISBN13: 9781609606220). (pages 359-376) URL: http://www.igi-global.com/bookstore/titledetails.aspx?titleid=47112

Καραγκούνη Γλυκερία, 2009, Μελέτη περίπτωσης με τίτλο «Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΕΠΙΠΛΟ-ΜΟΔΑ», στο συλλογικό έργο Πρακτικός Οδηγός Επιχειρηματικότητας - Μελέτες Περιπτώσεων, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN 9789604613014, σελ. 281-326. http://www.captainbook.gr/book/149158/praktikos-odigos-epicheirimatikotitas<

Παπαδόπουλος Ι. (2009) «Πρακτικός Οδηγός Επιχειρηματικότητας. Μελέτες Περίπτωσης - Στρατηγικές Μάρκετινγκ Μεγάλης Επιχείρησης Επιπλοσυνθέσεων». Κεφάλαιο 9. Εκδόσεις Κλειδάριθμος, σελ. 253-279. http://www.captainbook.gr/book/149158/praktikos-odigos-epicheirimatikotitas

Καραγκούνη Γλυκερία, 2008, Μελέτη περίπτωσης με τίτλο «Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΕΠΙΠΛΟ-ΜΟΔΑ», στο συλλογικό έργο Πρακτικός Οδηγός Επιχειρηματικότητας - Μελέτες Περιπτώσεων, Συλλογικό Τόμο PLEASEENTER

Παπαδόπουλος Ι. (2008) «Πρακτικός Οδηγός Επιχειρηματικότητας. Μελέτες Περίπτωσης - Στρατηγικές Μάρκετινγκ Μεγάλης Επιχείρησης Επιπλοσυνθέσεων». Συμμετοχή στο Συλλογικό Τόμο PLEASEENTER σελ. 307-346.

Κoch G., Skarvelis M. 2007. Discolouration of wood during drying. In: Fundamentals of wood drying. Patrick Perre editor, COST E15, A.R.BO.LOR, France, p. 273-289.