Παραλαβή Δωματίων Πρωτοετών Φοιτητών/Τριών στις Φοιτητικές Εστίες Καρδίτσας 2022-2023

Οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που δικαιούνται στέγαση στις Φοιτητικές Εστίες Καρδίτσας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23, θα παραλάβουν το δωμάτιο τους από 23/09 ως 30/09/2022 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-13:00), προσκομίζοντας:

1) Μία φωτογραφία

2) α) 360 € εάν έχουν επιλεγεί για μονόκλινο δωμάτιο.

    β) 135 € εάν έχουν επιλεγεί για δίκλινο δωμάτιο.

Σε περίπτωση μη παραλαβής του δωματίου εντός των παραπάνω ημερομηνιών χάνουν το σχετικό δικαίωμα και τα δωμάτια θα δοθούν στους επιλαχόντες. 

Ακολουθεί αρχείο με την κατάσταση δικαιούχων στέγασης για τις Φοιτητικές Εστίες Καρδίτσας.