Πρόγραμμα Εξετάσεων

Πρόγραμμα επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου Α.Ε. 2021-2022

Ημερ/νια Ώρα Αίθουσα Μάθημα Εισηγητές-Επιτηρητές Εξάμηνο
Δευτέρα
29/8/2022
9:00 - 11:00 ΑΙΘ. 4 ΚΜ341 - Ιδιότητες Ξύλου Μαντάνης - Ράμμου Γ
11:00 - 13:00 ΑΙΘ. 4 ΚΜ221 - Δομή Ξύλου (Θ) Μαντάνης - Ράμμου Β
13:00 - 15:00 ΑΙΘ. 4 ΚΜ221 - Δομή Ξύλου (Ε) Μαντάνης - Ράμμου Β
Τρίτη
30/8/2022
9:00 - 11:00 ΑΜΦ. ΚΜ621 - Σχεδιασμός Προϊόντων & Υπηρεσιών Νινίκας - Ράμμου ΣΤ
11:00 - 13:00 ΑΜΦ. ΚΜ531 - Σύνθετα Προϊόντα Ξύλου Καραστεργίου - Ράμμου Ε
Τετάρτη
31/8/2022
9:00 - 11:00 ΑΜΦ. ΚΜ251 - Εισαγωγή στη Βιοοικονομία Καραγκούνη, Τρίγκας - Βρέκου Β
11:00 - 13:00 ΑΜΦ. ΚΜ521 - Οικονομική Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Τρίγκας - Βρέκου Ε
13:00 - 15:00 ΑΜΦ. ΚΜ411 - Μηχανική Κατεργασία Ξύλου (Θ) Καραστεργίου - Βρέκκου Δ
Πέμπτη
1/9/2022
9:00 - 11:00 ΑΜΦ. ΚΜ141 - Ελεύθερο Σχέδιο Πλατσάς - Αρέτος Α
11:00 - 13:00 ΑΜΦ. ΚΜ241 - Δισδιάστατη Σχεδίαση με Η/Υ - Τεχνικό Σχέδιο Πλατσάς - Αρέτος Β
13:00 - 15:00 ΑΙΘ. Β1.1 ΚΜ411 - Μηχανική Κατεργασία Ξύλου (Ε) Καραστεργίου, Νινίκας Δ
Παρασκευή
2/9/2022
9:00 - 11:00 ΑΜΦ. ΚΜ231 - Στατιστική & Ανάλυση Δεδομένων (Θ) Καραγεώργος - Βιτσιώτης Β
11:00 - 13:00 ΑΙΘ. Α2.6 ΚΜ231 - Στατιστική & Ανάλυση Δεδομένων (Ε) Καραγεώργος, Λαλλάς - Βιτσιώτης Β
13:00 - 15:00 ΑΜΦ. ΚΜ661 - Δασική Γενετική Σαμαράς - Βιτσιώτης ΣΤ
Δευτέρα
5/9/2022
9:00 - 11:00 ΑΜΦ. ΚΜ631 - Ποιοτικός Έλεγχος & Πιστοποίηση Δασικών Προϊόντων (Θ) Νταλός - Ράμμου ΣΤ
11:00 - 13:00 ΑΙΘ. 5 ΚΜ631 - Ποιοτικός Έλεγχος & Πιστοποίηση Δασικών Προϊόντων (Ε) Νταλός - Ράμμου ΣΤ
13:00 - 15:00 ΑΜΦ. ΚΜ431 - Συγκομιδή Δασικών Προϊόντων & Διαχείριση Βιομάζας Νταλός, Σκαρβέλης - Ράμμου Δ
Τρίτη
6/9/2022
9:00 - 11:00 ΑΜΦ. ΚΜ131 - Εισαγωγή στην Πληροφορική (Θ) Καραγεώργος - Βιτσιώτης Α
11:00 - 13:00 ΑΙΘ. Α2.6 ΚΜ131 - Εισαγωγή στην Πληροφορική (Ε) Καραγεώργος, Λαλλάς - Βιτσιώτης Α
13:00 - 15:00 ΑΜΦ. ΚΜ321 - Οικοτουρισμός - Δασική Αναψυχή Καζόγλου - Βιτσιώτης Γ
15:00 - 17:00 ΑΜΦ. ΚΜ611 - Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών Καζόγλου - Βιτσιώτης ΣΤ
Τετάρτη
7/9/2022
9:00 - 11:00 ΑΜΦ. ΚΜ351 - Διοίκηση Δασικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων Ασπρίδης - Βρέκου Γ
11:00 - 13:00 ΑΜΦ. ΚΜ421 - Εφαρμοσμένη Δασοκομική Ιακωβόγλου - Βρέκου Δ
13:00 - 15:00 ΑΜΦ. ΚΜ511 - Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων Ιακωβόγλου - Βρέκου Ε
Πέμπτη
8/9/2022
9:00 - 11:00 ΑΜΦ. ΚΜ151 - Βιολογία Άγριας Πανίδας (Θ) Μπίρτσας - Βιτσιώτης Α
11:00 - 13:00 ΑΙΘ. Α1.6 ΚΜ151 - Βιολογία Άγριας Πανίδας (Ε) Μπίρτσας - Βιτσιώτης Α
13:00 - 15:00 ΑΜΦ. ΚΜ461 - Διαχείριση Άγριας Πανίδας Μπίρτσας - Βιτσιώτης Δ
Παρασκευή
9/9/2022
9:00 - 11:00 ΑΜΦ. ΚΜ551 - Συστήματα CAD-CAM-CAE Κεχαγιάς - Νινίκας Ε
11:00 - 13:00 ΑΙΘ. Β ΚΜ551 - Συστήματα CAD-CAM-CAE (Ε) Νινίκας Ε
13:00 - 15:00 ΑΜΦ. ΚΜ451 - Βιολογικές Απειλές Δασικών Ειδών-Ξύλου Μπίρτσας, Νταλός - Νινίκας Δ
Δευτέρα
12/9/2022
9:00 - 11:00 ΑΜΦ. ΚΜ121 - Οικολογία Χερσαίων Οικοσυστημάτων Βραχνάκης - Αρέτος Α
11:00 - 13:00 ΑΜΦ. ΚΜ641 - Διαχείριση Λιβαδιών Βραχνάκης, Καζόγλου - Αρέτος ΣΤ
13:00 - 15:00 ΑΜΦ. ΚΜ541 - Δενδρομετρία Γεωργάκης - Αρέτος Ε
Τρίτη
13/9/2022
9:00 - 11:00 ΑΜΦ. ΚΜ441 - Τοπογραφία - Γεωδαισία (Θ) Παπαγεωργίου - Βρέκου Δ
11:00 - 13:00 ΑΙΘ.Α1.12 ΚΜ441 - Τοπογραφία - Γεωδαισία (Ε) Παπαγεωργίου - Βρέκου Δ
13:00 - 15:00 ΑΜΦ. ΚΜ311 - Τεχνολογία Ξύλου Καραστεργίου, Σκαρβέλης - Βρέκου Γ
15:00 - 17:00 ΑΜΦ. ΚΜ561 - Υδρολογία - Διαχείριση Υδάτινων Πόρων Ψιλοβίκος - Βρέκου Ε
Τετάρτη
14/9/2022
9:00 - 11:00 ΑΜΦ. ΚΜ111 - Μορφολογία - Φυσιολογία Φυτών (Θ) Σαμαράς - Αρέτος Α
11:00 - 13:00 ΑΙΘ. Α1.5 ΚΜ111 - Μορφολογία - Φυσιολογία Φυτών (Ε) Σαμαράς - Αρέτος Α
13:00 - 15:00 ΑΜΦ. ΚΜ211 - Δασική Βοτανική Σαμαράς - Αρέτος Β
15:00 - 17:00 ΑΜΦ. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και των Παιδαγωγικών Πρακτικών* Μπεκιάρη ΣΤ
Πέμπτη
15/9/2022
9:00 - 11:00 ΑΜΦ. ΚΜ331 - Τρισδιάστατη Σχεδίαση με Η/Υ (Θ) Λαδιά - Νινίκας Γ
11:00 - 13:00 ΑΙΘ. Β ΚΜ331 - Τρισδιάστατη Σχεδίαση με Η/Υ (Ε) Λαδιά Γ
13:00 - 15:00 ΑΜΦ. ΚΜ161 - Ξένη Γλώσσα Ι Ντέλου, Σπύρου - Νινίκας Α
15:00 - 17:00 ΑΜΦ. ΚΜ261 - Ξένη Γλώσσα ΙΙ Ντέλου, Σπύρου - Νινίκας Β
Παρασκευή
16/9/2022
9:00 - 11:00 ΑΜΦ. ΚΜ361 - Δασική Εδαφολογία (Θ) Γάκης, Καζόγλου - Νινίκας Γ
11:00 - 13:00 ΑΙΘ. ΕΡΓ. ΚΜ361 - Δασική Εδαφολογία (Ε) Γάκης, Καζόγλου - Νινίκας Γ
13:00 - 15:00 ΑΜΦ. ΚΜ651 - Δασικές Πυρκαγιές Σακελλαρίου - Νινίκας ΣΤ
* Μάθημα προγράμματος Παιδαγωγικής & Διδακτικής επάρκειας