Εγκαταστάσεις

Tο Τμήμα διαθέτει άρτιες υποδομές και κτιριακές εγκαταστάσεις στο campus της Καρδίτσας, ήτοι:

 • 3 Αμφιθέατρα,
 • 20 αίθουσες εργαστηρίων και διδασκαλίας,
 • 45 γραφεία,
 • 6000 τ.μ., που αναπτύσσονται σε έκταση 48 στρεμμάτων.

Call to action Image

Το campus του Π.Θ. της Καρδίτσας διαθέτει:

 • Φοιτητικές εστίες για 100 φοιτητές,
 • Σύγχρονη βιβλιοθήκη,
 • Φοιτητική λέσχη
 • Γραφείο του ΕΛΚΕ
 • Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
 • Ινστιτούτο ξύλου - επίπλου & ξύλινης συσκευασίας
 • Άλλες υποδομές

Ο εργαστηριακός και ερευνητικός εξοπλισμός είναι υποδειγματικός, διασφαλίζοντας έτσι την άρτια μεταφορά της γνώσης αιχμής στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα.