Διοικητικό Προσωπικό

#

Κυριάκης Αθανάσιος

Προϊστάμενος Γραμματείας
e-mail: akyriakis@uth.gr
τηλ. 24410-64730

#

Μητσιάδη Δήμητρα

Διοικητικός Υπάλληλος
e-mail: dimitsiadi@uth.gr
τηλ. 24410-64734