Διοικητικό Προσωπικό

#

Κλήμου Πολυξένη

Προισταμένη Γραμματείας
e-mail: g-fwsd@uth.gr
τηλ. 24410-64730

#

Κυριάκης Αθανάσιος

ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού
e-mail: akyriakis@uth.gr
τηλ. 24410-64750