Διοίκηση Τμήματος

#

Πρόεδρος Τμήματος:

Παπαδόπουλος Ιωάννης
Καθηγητής 1ης βαθμίδας
papadio@uth.gr
24410-64732

#

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος:

Νταλός Γεώργιος
Καθηγητής 1ης βαθμίδας
gntalos@uth.gr
24410-64747

#

Μέλη Συνέλευσης Τμήματος

Τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος
Παπαδόπουλος Ιωάννης , Πρόεδρος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Νταλός Γεώργιος , Αναπλ. Πρόεδρος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Ασπρίδης Γεώργιος , Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Βραχνάκης Μιχαήλ , Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Καραστεργίου Σωτήριος , Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Μαντάνης Γεώργιος , Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Μπίρτσας Περικλής , Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Σκαρβέλης Μιχαήλ, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Καραγεώργος Αντώνιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Καζόγλου Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Καραγκούνη Γλυκερία, Επίκουρος Καθηγήτρια
Λυκίδης Χαράλαμπος, Επίκουρος Καθηγητής
Παπαγεωργίου Γρηγόριος, Επίκουρος Καθηγητής
Ράμμου Αικατερίνη, Εκπρόσωπος μελών ΕΔΙΠ
Αρέτος Βασίλειος, Εκπρόσωπος μελών ΕΤΕΠ