Διοίκηση Τμήματος

#

Πρόεδρος Τμήματος:

Παπαδόπουλος Ιωάννης
Καθηγητής 1ης βαθμίδας
papadio@uth.gr
24410-64732

#

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος:

Νταλός Γεώργιος
Καθηγητής 1ης βαθμίδας
gntalos@uth.gr
24410-64747

#

Μέλη Συνέλευσης Τμήματος

Τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος
Παπαδόπουλος Ιωάννης, Πρόεδρος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Νταλός Γεώργιος, Αναπλ. Πρόεδρος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Ασπρίδης Γεώργιος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Βραχνάκης Μιχαήλ, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Καραγεώργος Αντώνιος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Καραστεργίου Σωτήριος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Κεχαγιάς Ιωάννης , Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Μαντάνης Γεώργιος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Μπίρτσας Περικλής , Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Σκαρβέλης Μιχαήλ, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Καζόγλου Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Καραγκούνη Γλυκερία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Παπαγεωργίου Γρηγόριος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τρίγκας Μάριος , Αναπληρωτής Καθηγητής
Λαλλάς Ευθύμιος , Επίκουρος Καθηγητής
Σαμαράς Δημήτριος , Επίκουρος Καθηγητής
Νινίκας Κωνσταντίνος, Εκπρόσωπος μελών ΕΔΙΠ
Βιτσιώτης Γεώργιος, Εκπρόσωπος μελών ΕΤΕΠ
Μουστάκας Κωνσταντίνος , Εκπρόσωπος Φοιτητών