Διεθνής συνάντηση στα πλαίσια του έργου TranSuMan

Εικόνα

Την Πέμπτη και Παρασκευή 1-2 Δεκεμβρίου 2022 θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (ΔΕΞΥΣ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Καρδίτσα διεθνής συνάντηση (Transnational Project Meeting) και εκπαιδευτικό σεμινάριο (Hands-on Training Workshop) στα πλαίσια του έργου «Advanced TRAiNing on SUstainable MANagement of pastoral systems – TranSuMan» (Erasmus+ Programme, Agreement Number: 2021-1-IT02-KA220-HED-000032227) (https://www.ucv.es/investigacion/transhuman/grasslands-management).

Στη συνάντηση θα λάβουν μέρος ακαδημαϊκοί από τα Πανεπιστήμια του Camerino (Ιταλία), Babes Bolyai (Ρουμανία) και Fundacion Universidad Catolica de Valencia San Vicente Martir (Ισπανία).

Σκοπός της συνάντησης, πέρα από την εξέταση της διοικητικής πορείας του έργου, είναι η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων πάνω στην εκπαίδευση και αποτίμηση κατευθυντήρων γραμμών στη μεθοδολογία της συμμετοχικής διαχείρισης των λιβαδιών (Teaching and evaluation of the “Methodological guidelines on participatory grassland management”) καθώς και η παρουσίαση εκπαιδευτικών εργαλείων για τη αειφορική διαχείριση των λιβαδιών (Presentation of draft “Sustainable Grassland Management Teaching Toolkit”).

Οι διαλέξεις απευθύνονται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος ΔΕΞΥΣ οι οποίοι συγκροτούν την Πράσινη Ομάδα (Green Team) και οι οποίοι προεπιλέχτηκαν κατά την έναρξη του έργου (Ιούνιος 2022). Στην Πράσινη Ομάδα συμμετέχουν και άτομα έχοντα ενδιαφέροντα για τη διαχείριση των λιβαδιών (stakeholders).

Πιστεύεται ότι η συνύπαρξη των τριών ενδιαφερόμενων μερών (φοιτητές, ακαδημαϊκοί, ενδιαφερόμενοι), η διδασκαλία και τα διαχειριστικά εργαλεία που θα επιδειχθούν, θα λειτουργήσουν υπέρ των φοιτητών, ώστε να δομήσουν μια ολοκληρωμένη αντίληψη του επαγγελματικού τρόπου προσέγγισης των λιβαδιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επισυνάπτονται το πρόγραμμα και το σχετικό banner της συνάντησης.

Εκ μέρους της Ελληνικής Ομάδας του έργου TranSuMan,

Καθηγητής Μιχάλης Βραχνάκης

Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Blog Attachment