Διδακτορικές

Προκήρυξη 14 θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού (ΔΕΞΥΣ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 18/4.3.2020 (θέμα 4ο) απόφαση της Συνέλευσης του, προκηρύσσει δέκα τέσσερις (14) θέσεις υποψηφίων διδακτόρων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σχετική αίτηση στα παρακάτω προτεινόμενα γνωστικά πεδία από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ΔΕΞΥΣ ή άλλων μελών ΔΕΠ του Π.Θ.:
1. Διοίκηση Δασικών Υπηρεσιών (Καθηγητής Ιωάννης Παπαδόπουλος)
2. Σύγχρονο Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Ξύλου – Επίπλου (Καθηγητής Ιωάννης Παπαδόπουλος)
3. Ποιοτικός έλεγχος σε σύγχρονα συγκολλημένα προϊόντα ξύλου & ξυλοκατασκευές (Καθηγητής Γεώργιος Νταλός)
4. Μελέτη ξύλινων συνδεσμολογιών (Καθηγητής Σωτήριος Καραστεργίου)
5. Παραγωγή επίπλων για άτομα τρίτης ηλικίας (Καθηγητής Μιχαήλ Σκαρβέλης)
6. Οικολογία λιβαδιών (Καθηγητής Μιχαήλ Βραχνάκης)
7. Περιβαλλοντική ηθική (Καθηγητής Μιχαήλ Βραχνάκης)
8. Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Αποκεντρικοποιημένη Νοημοσύνη (Αναπλ. Καθηγητής Αντώνιος Καραγεώργος)
9. Ευφυή Συστήματα και Μικτή Πραγματικότητα (Αναπλ. Καθηγητής Αντώνιος Καραγεώργος)
10. Βιοοικονομία (Επίκουρος Καθηγήτρια Γλυκερία Καραγκούνη)
11. Κυκλική οικονομία (Επίκουρος Καθηγήτρια Γλυκερία Καραγκούνη)
12. Πυκνοποίηση ξύλου (Επίκουρος Καθηγητής Χαράλαμπος Λυκίδης)
13. Aνακύκλωση προϊόντων ξύλου (Επίκουρος Καθηγητής Χαράλαμπος Λυκίδης)
14. Μοντελοποίηση τρισδιάστης εκτύπωσης - (Αναπλ. Καθηγητής Κεχαγιάς Ιωάννης)

Υποβολή αιτήσεων για την έναρξη της διατριβής από το εαρινό ακαδημαϊκό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020: έως Τρίτη 31 Μαρτίου 2020.
Περισσότερες πληροφορίες στην προκήρυξη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Υποψηφίων Διδακτόρων (14/10/2020)

Το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού (ΔΕΞΥΣ) της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 33/7.10.2020 (θέμα 9ο) απόφαση της Συνέλευσης του, προκηρύσσει δέκα έξι (16) θέσεις υποψηφίων διδακτόρων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σχετική αίτηση στα παρακάτω προτεινόμενα γνωστικά πεδία /  από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ΔΕΞΥΣ ή άλλων Τμημάτων:

 1. Αειφόρος ανάπτυξη, κυκλική οικονομία και Industry 4.0 στον κλάδο ξύλου – επίπλου (Επίκουρος Καθηγήτρια: Καραγκούνη Γλυκερία)
 2. Ευκαιρίες και απειλές αναδυόμενων μοντέλων κυκλικής οικονομίας στην μετα-COVID εποχή (Επίκουρος Καθηγήτρια: Καραγκούνη Γλυκερία)
 3. Ανάπτυξη Μοντέλου αλυσιδωτής χρήσης των προϊόντων Ξύλου στο πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας  (Επίκουρος Καθηγητής: Τρίγκας Μάριος)
 4. Δυνατότητα δημιουργίας και συμβολής Δασικών ενεργειακών κοινοτήτων στη βιώσιμη ανάπτυξη στο πλαίσιο της κυκλικής βιοοικομίας (Επίκουρος Καθηγητής: Τρίγκας Μάριος)
 5. Οργανωσιακή απόδοση και συμπεριφορά επιχειρήσεων ξύλου – επίπλου (Καθηγητής Ασπρίδης Γεώργιος)
 6. Πράσινο Μάρκετινγκ (Καθηγητής Παπαδόπουλος Ιωάννης).
 7. Κοστολόγηση δασικών προϊόντων (Καθηγητής Παπαδόπουλος Ιωάννης).
 8. Ευφυής Προσαρμογή Εσωτερικών Χώρων με χρήση Τεχνολογιών 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης (Αναπλ. Καθηγητής Καραγεώργος Αντώνιος)
 9. Βελτίωση Οικοτουριστικής Εμπειρίας με χρήση Τεχνολογιών Μικτής Πραγματικότητας (Αναπλ. Καθηγητής Καραγεώργος Αντώνιος)
 10. Ξύλινα χρηστικά έπιπλα στην εκπαίδευση ως μέσο μετριασμού των πανδημιών  (Καθηγητής Νταλός Γεώργιος)
 11. Μελέτη Ξύλινων Συνδεσμολογιών (Καθηγητής Καραστεργίου Σωτήριος)
 12. Θεωρητική και πειραματική διερεύνηση κοπής/χάραξης με laser προηγμένων υλικών για χρήση στην βιομηχανία επίπλων (Καθηγητής Κεχαγιάς Ιωάννης)
 13. Λιβαδικός πολιτισμός (Καθηγητής Βραχνάκης Μιχαήλ)
 14. Επιδράσεις πρακτικών εκτατικής κτηνοτροφίας στην ορνιθοπανίδα των λιβαδικών οικοσυστημάτων σε προστατευόμενες περιοχές (Αναπλ. Καθηγητής Καζόγλου Ιωάννης).
 15. Περιβαλλοντικό αποτύπωμα ορεινού οδικού δικτύου (Επίκουρος Καθηγητής Παπαγεωργίου Γρηγόριος)
 16. Διαχρονική απόκριση οδοστρώματος δασικών δρόμων  (Επίκουρος Καθηγητής Παπαγεωργίου Γρηγόριος).

Περισσότερες πληροφορίες στην προκήρυξη

Call to action Image

Κάντε κλικ για να δείτε τον Κανονισμό διδακτορικών σπουδών