Αναγνώριση έργου – αναφορές

Ονοματεπώνυμο Google Scholar ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΦΟΡΩΝ* 2020 2019 2018 2017 2016 h-index i10-index
Ασπρίδης Γεώργιος https://scholar.google.gr/citations?hl=el&user=xVkKmYwAAAAJ 262 50 55 41 43 30 7 5
Βραχνάκης Μιχαήλ https://scholar.google.com/citations?user=v0UPuXgAAAAJ&hl=en&oi=sra 374 30 37 39 32 38 7 5
Καζόγλου Ιωάννης https://scholar.google.gr/citations?hl=el&user=l5t1vFkAAAAJ 78 10 8 4 5 4 6 1
Καραγεώργος Αντώνιος ttps://scholar.google.com/citations?user=_8IoyXkAAAAJ&hl=en&oi=ao 1878 100 127 104 115 125 16 27
Καραγκούνη Γλυκερία ttps://scholar.google.com/citations?user=PQKUH_YAAAAJ&hl=en 425 76 61 45 39 40 10 10
Καραστεργίου Σωτήριος https://scholar.google.gr/citations?user=fC493C0AAAAJ&hl=en 230 23 23 15 18 17 7 7
Κεχαγιάς Ιωάννης hhttps://scholar.google.gr/citations?hl=el&user=euU9evwAAAAJ 887 211 115 85 76 50 17 29
Λάλλας Ευθύμιος #
Λυκίδης Χαράλαμπος https://scholar.google.com/citations?user=4TJ4IBoAAAAJ&hl=en&oi=ao 265 63 53 39 43 26 9 9
Μαντάνης Γεώργιος https://scholar.google.com/citations?user=rFT6H-wAAAAJ&hl=en 1527 300 194 149 117 93 18 36
Μπίρτσας Περικλής https://scholar.google.com/citations?user=t8IS0HcAAAAJ&hl=en&oi=ao 656 82 60 68 63 81 13 16
Νινίκας Κων/νος https://scholar.google.com/citations?user=8uI0rZcAAAAJ&hl=en&oi=ao 46 10 16 5 7 1 3 1
Νταλός Γεώργιος https://scholar.google.gr/citations?user=Jt9MHHwAAAAJ 434 38 36 32 31 46 7 5
Παπαγεωργίου Γρηγόριοςhttps://scholar.google.com/citations?hl=el&user=UQn3O78AAAAJ35 9 5 2 4 1 4 1
Παπαδόπουλος Ιωάννης https://scholar.google.com/citations?user=qqKA5X4AAAAJ 372 52 43 31 37 31 8 8
Σαμαράς Δημήτριος https://scholar.google.com/citations?user=eeabfFgAAAAJ&hl=el&oi=sra 36 9 0 6 8 4 2 1
Σκαρβέλης Μιχαήλ https://scholar.google.gr/citations?user=NDjVFboAAAAJ 39 5 7 1 0 4 3 1
Τρίγκας Μάριος https://scholar.google.com/citations?user=vyDb-J8AAAAJ&hl=el&oi=ao 312 63 48 30 28 28 6 5
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 7856 1131 888 696 666 619 143 167
*Μέχρι 7.3.2021