Αναγνώριση έργου – αναφορές

Ονοματεπώνυμο Google Scholar ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΦΟΡΩΝ* h-index i10-index
Ασπρίδης Γεώργιος https://scholar.google.gr/citations?hl=el&user=xVkKmYwAAAAJ 456 9 9
Βραχνάκης Μιχαήλ https://scholar.google.com/citations?user=v0UPuXgAAAAJ&hl=en&oi=sra 428 8 7
Καζόγλου Ιωάννης https://scholar.google.gr/citations?hl=el&user=l5t1vFkAAAAJ 118 6 4
Καραγεώργος Αντώνιος ttps://scholar.google.com/citations?user=_8IoyXkAAAAJ&hl=en&oi=ao 2052 18 28
Καραγκούνη Γλυκερία ttps://scholar.google.com/citations?user=PQKUH_YAAAAJ&hl=en 545 11 12
Καραστεργίου Σωτήριος https://scholar.google.gr/citations?user=fC493C0AAAAJ&hl=en 259 7 7
Κεχαγιάς Ιωάννης hhttps://scholar.google.gr/citations?hl=el&user=euU9evwAAAAJ 1450 22 48
Λάλλας Ευθύμιος https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=PsEZV1oAAAAJ 251 8 7
Μαντάνης Γεώργιος https://scholar.google.com/citations?user=rFT6H-wAAAAJ&hl=en 2075 23 41
Μπίρτσας Περικλής https://scholar.google.com/citations?user=t8IS0HcAAAAJ&hl=en&oi=ao 776 13 20
Νινίκας Κων/νος https://scholar.google.com/citations?user=8uI0rZcAAAAJ&hl=en&oi=ao 142 7 3
Νταλός Γεώργιος https://scholar.google.gr/citations?user=Jt9MHHwAAAAJ 545 8 7
Παπαγεωργίου Γρηγόριοςhttps://scholar.google.com/citations?hl=el&user=UQn3O78AAAAJ 153 7 6
Παπαδόπουλος Ιωάννης https://scholar.google.com/citations?user=qqKA5X4AAAAJ 455 10 10
Σαμαράς Δημήτριος https://scholar.google.com/citations?user=eeabfFgAAAAJ&hl=el&oi=sra 52 3 1
Σκαρβέλης Μιχαήλ https://scholar.google.gr/citations?user=NDjVFboAAAAJ 55 3 1
Τρίγκας Μάριος https://scholar.google.com/citations?user=vyDb-J8AAAAJ&hl=el&oi=ao 427 9 5
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 10243 173 217
*Μέχρι 31.5.2022