15 λόγοι επιλογής του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού

Ως Διοίκηση του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού (ΔΕΞΥΣ) της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια σε όλους τους υποψηφίους φοιτητές για την προσπάθεια που κατέβαλαν στις φετινές Πανελλαδικές εξετάσεις και τη βαθμολογία που έλαβαν προκειμένου να επιλέξουν και να εισαχθούν στα Τμήματα που επιθυμούν.

Με μεγάλη χαρά θα υποδεχθούμε τους φοιτητές που θα επιλέξουν και θα επιτύχουν την εισαγωγή τους στο Τμήμα  Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023.

Ενημερώνουμε τόσο τους υποψηφίους φοιτητές όσο και τους γονείς τους, ορισμένους από τους λόγους που θα μπορούσαν να λάβουν υπόψη ώστε να το Τμήμα ΔΕΞΥΣ να συμπεριλαμβάνεται μέσα στις πρώτες επιλογές τους.

Το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (ΔΕΞΥΣ) είναι ένα νέο πρωτότυπο Τμήμα για τα ακαδημαϊκά δεδομένα της χώρας που δημιουργήθηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε εφαρμογή του Νόμου 4589/2019. Βασικός σκοπός του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών (ΠΠΣ) είναι να καλύπτει με επάρκεια όλα τα γνωστικά πεδία των δύο πυλώνων του νέου Τμήματος, δηλαδή της Δασολογίας και των Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού.

Μπορείτε να γνωρίσετε το Τμήμα ΔΕΞΥΣ μέσα και από την εκπομπή Άξονες Ανάπτυξης της ΕΡΤ3 παρακολουθώντας το σχετικό βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=1r04NQifKl0.

Η εταιρεία Συμβούλων Σταδιοδρομίας ORIENTUM συστήνει τους λόγους «Γιατί να σπουδάσω στο τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας» μέσα από το σχετικό βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=fZ_peuTkorM

Πέραν των παραπάνω ως Διοίκηση του Τμήματος ΔΕΞΥΣ δεσμευόμαστε ότι οι φοιτητές που θα εισαχθούν στο Τμήμα μας θα επωφεληθούν τουλάχιστον των δεκαπέντε (15) παρακάτω πλεονεκτημάτων:

Α) Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ)

 1. Οι φοιτητές θα παρακολουθήσουν ένα πρωτοποριακό ΠΠΣ, διάρκειας 5 ετών ώστε να αποκτήσουν ολοκληρωμένη και καθετοποιημένη γνώση, από την αειφορική διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος έως την αξιοποίηση των κύριων προϊόντων του, με έμφαση στο ξύλο και τις χρήσεις του, αλλά και στο σχεδιασμό προϊόντων. Οι απόφοιτοι με την ολοκλήρωση των σπουδών τους θα λάβουν τον ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (Integrated Master).
 2. Προσφέρονται δύο επιλογές καθώς οι φοιτητές από το 7ο εξάμηνο και μετά θα μπορούν να επιλέξουν μεταξύ δύο (2) κατευθύνσεων σπουδών, της Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, και των Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού Προϊόντων.
 3. Δίνεται η δυνατότητα οι φοιτητές να παρακολουθήσουν παράλληλα με το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών τους και το ειδικό πρόγραμμα σπουδών πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης με σκοπό την επαγγελματική εξέλιξη των αποφοίτων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
 4. Στους αποφοίτους του Τμήματος παρέχεται μαζί με το πτυχίο τους και πιστοποιητικό απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων.
 5. Υπάρχει ατομικός σύμβουλος σπουδών για το κάθε φοιτητή που θα τον καθοδηγεί και θα επιλύει οποιοδήποτε πρόβλημα και απορία του καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών του.
 6. Οι πτυχιούχοι αποκτούν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, σε μία αγορά εργασίας που απαιτεί επαγγελματίες με την αρτιότερη ακαδημαϊκή θωράκιση, την απόκτηση πολύτιμων δεξιοτήτων και την ολοκληρωμένη σκέψη πάνω στην αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος και του ξύλου. Υπάρχει σήμερα μεγάλη προσφορά εργασίας σε αποφοίτους του Τμήματος σε αρκετά επιστημονικά αντικείμενα του Τμήματος.
 7. Οι φοιτητές θα βιώσουν ένα περιβάλλον που διακρίνεται για την υποδειγματική καθαριότητα, τάξη, οργάνωση, το «φιλικό» κλίμα, τη συμπεριφορά και επικοινωνία των καθηγητών, γεγονός που επισημάνθηκε και τονίστηκε από τον ίδιο Πρωθυπουργό της Χώρας και την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων κατά την επίσκεψή τους στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στις 20.12.2020 – https://primeminister.gr/2019/12/20/22779.

Β) Τις υποδομές του Τμήματος

 • Tο Τμήμα διαθέτει άρτιες υποδομές και κτιριακές εγκαταστάσεις στο campus της Καρδίτσας, ήτοι: 3 Αμφιθέατρα, 20 αίθουσες εργαστηρίων και διδασκαλίας, 45 γραφεία, συνολικού εμβαδού επιφάνειας άνω των 6000 τ.μ., που αναπτύσσονται σε έκταση 48 στρεμμάτων.
 • Ο εργαστηριακός και ερευνητικός εξοπλισμός του Τμήματος αξίας άνω των 4.000.000 € είναι υποδειγματικός, διασφαλίζοντας έτσι την άρτια μεταφορά της γνώσης αιχμής στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα.
 • Στο campus του Τμήματος στεγάζεται Φοιτητική Λέσχη (σίτιση περισσότερων των 500 φοιτητών), Φοιτητική Εστία (διαμονή 100 φοιτητών) και σύγχρονη Βιβλιοθήκη.

Γ) Τις Μεταπτυχιακές/Διδακτορικές/Μεταδιδακτορικές Σπουδές

 1. Στο Τμήμα λειτουργούν δύο οργανωμένα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλους: α) «Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Τεχνολογίας & Μάνατζμεντ Προϊόντων από Ξύλο» και β) «Πολυλειτουργική Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων και Βιο-οικονομία». Οι απόφοιτοι του Τμήματος που πληρούν τις προϋποθέσεις έχουν τη δυνατότητα επιλογής αυτών των δύο σύγχρονων μεταπτυχιακών Προγραμμάτων.
 2. Στο Τμήμα πραγματοποιούνται διδακτορικές σπουδές για τους κατόχους Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, σε θέματα αιχμής της έρευνας.
 3. Αντίστοιχα στο Τμήμα οργανώνονται μεταδιδακτορικές σπουδές για τους κατόχους διδακτορικού τίτλου.

Δ) Την έρευνα

 1. Οι Καθηγητές του Τμήματος οργανώνουν ή συμμετέχουν σε προηγμένη έρευνα σχετική με τα γνωστικά του αντικείμενα. Οι φοιτητές ενθαρρύνονται στο να συμμετέχουν στα ερευνητικά προγράμματα των καθηγητών.

Ε) Τη ζωή στην Καρδίτσα

 1. Η Καρδίτσα, μία πόλη 45.000 κατοίκων, είναι υποδειγματική για σπουδές, παρέχοντας όλες τις ανέσεις για τις σπουδές. Στην πόλη λειτουργεί οργανωμένο φοιτητικό campus για τους 2000 περίπου φοιτητές που σπουδάζουν στα 4 Πανεπιστημιακά Τμήματα. Η εγγύτητα της πόλης τόσο σε μεγάλα αστικά κέντρα (2,5 ώρες απόσταση με λεωφορείο η Θεσσαλονίκη, 3,5 ώρες η Αθήνα), όσο και σε περιοχές με υψηλή φυσική αξία (λίμνη Πλαστήρα, ορεινός όγκος Αγράφων κ.ά.) διασφαλίζουν μία άνεση τόσο στις μετακινήσεις όσο και στην αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των φοιτητών. Σημειωτέο ότι η Καρδίτσα έχει ανακηρυχθεί η πόλη του ποδηλάτου με μήκος ποδηλατοδρόμων 7,5 χλμ στον αστικό ιστό που συνδέει τόσο τα αστικά σημεία της πόλη όσο και τις 21 πλατείες της.      

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Τμήματος https://fwsd.uth.gr/ και να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματος: e-mail: g-fwsd@uth.gr και τα τηλέφωνα: 24410-64730 και 64750.