100 πρώτες ημέρες λειτουργίας του Τμήματος ΔΕΞΥΣ ως αυτοδύναμο

pexels-photo-3184431

Από τις 23.2.2020 ουσιαστικά λειτουργεί το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού (ΔΕΞΥΣ) της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως αυτοδύναμο με εκλεγμένο Πρόεδρο και συγκρότηση της Συνέλευσης από τα ενταγμένα σε αυτό μέλη του.

Μέσα στις πρώτες 100 ημέρες (23.2.2020 – 31.5.2020) και μάλιστα εν μέσω πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 τα μέλη του Τμήματος δεν σταμάτησαν καθόλου να προσπαθούν για την οργάνωσή του και την ομαλή κατά το δυνατόν υλοποίηση του διδακτικού, ερευνητικού και διοικητικού τους έργου, το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020.

Με αίσθημα ευθύνης και κοινωνικής λογοδοσίας απέναντι στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα, την Πολιτεία και την κοινωνία γενικότερα, αναφέρονται ενδεικτικά εν είδει απολογισμού, οι παρακάτω ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν το παραπάνω χρονικό διάστημα για την υλοποίηση σημαντικών στόχων του Τμήματος:

 1. Θέσπιση βασικών αρχών, οράματος και δεοντολογίας του Τμήματος https://fwsd.uth.gr/arxes-orama/
 2. Προκήρυξη υποβολής αιτήσεων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής εαρινού εξαμήνου 2019-2020 – https://fwsd.uth.gr/didaktores-2020/. Σημειώνεται ότι το Τμήμα είναι το πρώτο από τα νέα Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που οργανώθηκε πολύ έγκαιρα και ολοκλήρωσε τη διαδικασία αυτή με την εισαγωγή των επτά (7) πρώτων υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος https://fwsd.uth.gr/οι-επτά- 7-πρώτοι-υποψήφιοι-διδάκτορες/
 3. Σύσταση δέκα (10) νέων εργαστηρίων του Τμήματος https://fwsd.uth.gr/ergastiria/, τα εξής: Επιστήμης & Τεχνολογίας Ξύλου, Τεχνολογίας & Ποιοτικού Ελέγχου Επίπλων & Ξυλοκατασκευών, Σχεδιασμού Προϊόντων & Βιομηχανικής Παραγωγής, Οικονομικής, Μάρκετινγκ & Επιχειρηματικότητας, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Ψηφιακών Τεχνολογιών, Λιβαδοπονίας & Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Διαχείρισης Άγριας Πανίδας, Βοτανικής & Δασοκομίας, Δασοτεχνικών Έργων, Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων.
 4. Σύνταξη πρότασης και ολοκλήρωση της διαδικασίας επανίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Τεχνολογίας & Μάνατζμεντ Προϊόντων από Ξύλο» (Σχετικό ΦΕΚ Επανίδρυσης 1975/22.5.2020, τ’Β).
 5. Σύνταξη πρότασης για την ίδρυση νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολυλειτουργική Διαχείριση Δασικών Πόρων & Βιο-οικονομίας». Εγκρίθηκε με απόφαση Συγκλήτου (233/29.5.2020 – θέμα 4.1) και αναμένεται και η έγκριση από το ΥΠΑΙΘ.
 6. Δημιουργία σύγχρονης και ενημερωμένης ιστοσελίδας https://fwsd.uth.gr/
 7. Δημιουργία σελίδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook- https://www.facebook.com/Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-108838467477009,
 8. Σύνταξη επαγγελματικών δικαιωμάτων αποφοίτων του Τμήματος για κατοχύρωσή τους (έγκρισή τους σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 233/29.5.2020 – Θέμα 4.8 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας). Προωθείται στο ΥΠΑΙΘ.
 9. Προετοιμασία για υποβολή πρότασης για την απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) για τους αποφοίτους του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46, του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017, τ. Α΄).
 10. Σύσταση επιτροπής για τη διερεύνηση ίδρυσης ξενόγλωσσου προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο Τμήμα.
 11. Στελέχωση του Τμήματος: Ενέργειες και ολοκλήρωση των διαδικασιών μετακίνησης νέων μελών ΔΕΠ & ΕΔΙΠ από το Γενικό Τμήμα Λάρισας του Π.Θ. στο Τμήμα, ήτοι: του Αναπληρωτή Καθηγητή Αντ. Καραγεώργου, της Επίκουρου Καθηγήτριας Γλυκερίας Καραγκούνη, του Επίκουρου Καθηγητή Χαράλαμπου Λυκίδη, των μελών ΕΔΙΠ Γεράσιμου Μπόθου και Αλέξη Γαλαγάλα. Έτσι το Τμήμα έχει στελεχωθεί μέχρι σήμερα με 11 μέλη ΔΕΠ, 3 μέλη ΕΔΙΠ, 4 μέλη ΕΤΕΠ, 2 Διοικητικούς υπαλλήλους και αναμένεται η ένταξη 2-3 νέων μελών ΔΕΠ μέσα στους επόμενους μήνες!
 12. Καθορισμός εκπαιδευτικών καθηκόντων προσωπικού (ημέρες μαθημάτων, παρουσίες, άδειες απουσίας, κ.λπ.).
 13. Σύσταση επιτροπής και έγκριση κανονισμού λειτουργίας Γραφείου Προβολής & Επικοινωνίας του Τμήματος ΔΕΞΥΣ.
 14. Σύνταξη και έγκριση των αναλυτικών περιγραμμάτων των 92 μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών – https://fwsd.uth.gr/programm/
 15. Αντιστοίχιση μαθημάτων για λήψη πτυχίου του Τμήματος ΔΕΞΥΣ από τελειόφοιτους των Προγραμμάτων Σπουδών ΣΤΞΕ και Δασοπονίας & ΔΦΠ, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 4589/2019 (τ’ Α).
 16. Ορισμός εκπροσώπου Τμήματος ΔΕΞΥΣ στην Ολομέλεια του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και αναπληρωτή αυτού.
 17. Σύσταση Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) Τμήματος
 18. Ορισμός μέλους ΔΕΠ και διοικητικού υπαλλήλου ως συνδετικού κρίκου για την ΠΡΟΣΒΑΣΗ (ΦμεΑ), δηλ. για να επιμεληθεί θεμάτων φοιτητών με ειδικές ανάγκες
 19. Σύσταση επιτροπής καταγραφής και κατανομή εργαστηριακών χώρων / γραφείων
 20. Σύσταση επιτροπής σύνταξης Οδηγού Σπουδών ΠΠΣ
 21. Καταγραφή αναγκών συντήρησης και επισκευής όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του Τμήματος.
 22. Διαδικασία συγκρότησης Εκλεκτορικού Σώματος για την Πλήρωση μίας (1) Θέσης ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Δασική Βοτανική – Γεωβοτανική».
 23. Έμπρακτη αναγνώριση της προσφοράς των μελών της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος κατά την περίοδο «Φεβρουάριος – Δεκέμβριος 2019» για το έργο που πρόσφεραν στο Τμήμα – αποστολή ευχαριστήριας επιστολής με ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
 24. Ενέργειες για επιτυχή συντονισμό και υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου για το Εαρινό Εξάμηνο του Α.Ε. 2019-2020 (εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, προετοιμασία εξετάσεων, τρόποι διεξαγωγής των, κ.λπ.), τηρώντας όλες τις κατευθύνσεις και οδηγίες της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 25. Καθορισμός περιόδων διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης των φοιτητών ΔΕΞΥΣ, θέσπιση βασικών αρχών οργάνωσης αυτής και ορισμός 7μελούς επιτροπής καθορισμού λεπτομερειών διεξαγωγής αυτής (εντοπισμός κατάλληλων δασικών συμπλεγμάτων, υποδομών διαμονής, σίτισης, ασφάλειας, πρόσβασης κ.λπ.).
 26. Υποβολή Μητρώων προσόντων ΕΟΠΠΕΠ Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος ΔΕΞΥΣ.
 27. Διαδικασία εξέλιξης μελών ΔΕΠ (Αναπλ. Καθηγητή Αντωνίου Καραγεώργου σε οργανική θέση στη βαθμίδα του καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο: «Ανάπτυξη Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογές στον κλάδο Ξύλου-Επίπλου» στο Τμήμα ΔΕΞΥΣ).
 28. Αναμένεται πολύ σύντομα η παραλαβή πενήντα (50) νέων σύγχρονων υπολογιστικών συστημάτων για την αναβάθμιση του εργαστηριακού εξοπλισμού και των μελών του Τμήματος.

Πολλές ακόμη σημαντικές ενέργειες, επικοινωνίες, συνεργασίες κ.λπ. επιτεύχθηκαν κατά το διάστημα αυτό των 100 πρώτων ημερών, αλλά η προσπάθεια για την επίτευξη του οράματος και των στόχων του Τμήματος συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό για το γενικότερο καλό της ακαδημαϊκής κοινότητας και της κοινωνίας γενικότερα!

Ευτυχώς έχουμε κοντά μας πολλούς και καλούς φίλους, από τις Πρυτανικές αρχές, συναδέλφους άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, φορείς, επιχειρήσεις, διεθνείς συνεργάτες, την τοπική κοινωνία, τους φοιτητές μας, καθώς επίσης και τη στήριξη της Πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και τους ευχαριστούμε όλους θερμά!

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί για ακόμη μία φορά πολύ μικρό απόσπασμα της ομιλίας του Πρωθυπουργού της Χώρας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη που μαζί με την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως επισκέφτηκαν το Τμήμα ΔΕΞΥΣ στις 20.12.2020  «…..είναι ένα Τμήμα (το ΔΕΞΥΣ) το οποίο σήμερα έχει κάποια εξαιρετικά χαρακτηριστικά στα οποία αναφέρθηκε και η Νίκη (Κεραμέως)  και τα οποία νομίζω ότι είναι εμφανή με το που περνάει κανείς τις πόρτες του κτιρίου αυτού, για τα οποία είχα ήδη ενημερωθεί. Καθηγητές με μεράκι, φοιτητές με μεράκι και μια πολύ καλή στήριξη από την ηγεσία του πανεπιστημίου, συνθέτουν νομίζω την πρώτη ύλη πάνω στην οποία μπορούμε να χτίσουμε κάτι πολύ όμορφο, κάτι πολύ ουσιαστικό».

Ευελπιστούμε σε ακόμη καλύτερες ημέρες!

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Καθηγητής Ιωάννης Παπαδόπουλος