Τρόποι & μέσα διεξαγωγής εξετάσεων Εαρινού Εξαμήνου 2019-20

green-chameleon-s9CC2SKySJM-unsplash

Οι εξετάσεις για το Εαρινό Εξάμηνο του Α.Ε. 2019-2020 θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους τρόπους και μέσα που αποφάσισε η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και περιλαμβάνονται στον παρακάτω οδηγό:

Καλή επιτυχία σε όλους/ες!

Blog Attachment