Πρόγραμμα εξεταστικής Ιουνίου 2020

pexels-photo-3807752

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 22/7.5.2020 (θέμα 2ο) απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού, εφαρμόζοντας τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. 85/7.5.2020 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, καθώς και την υπ’ αριθμ. 232/15.5.2020 (θέμα 5ο των ακαδημαϊκών θεμάτων) απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οι εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα (θεωρίες και εργαστηριακά) για το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού θα γίνουν εξ’ αποστάσεως και το πρόγραμμα της εξεταστικής του Ιουνίου Α.Ε. 2019-2020 διαμορφώνεται, όπως παρακάτω:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Τρίτη 9.6.2020 10.00-16.00 ΚΜ251 Εισαγωγή στην Βιοοικονομία (Θ) Καραγκούνη Γλυκερία
Τετάρτη 10.6.2020 10.00-16.00 ΚΜ221 Δομή Ξύλου (Ε1) Μαντάνης Γεώργιος
Πέμπτη 11.6.2020 10.00-16.00 ΚΜ221 Δομή Ξύλου (Ε2) Μαντάνης Γεώργιος
Παρασκευή 12.6.2020 10.00-16.00 ΚΜ241 Δισδιάστατη Σχεδίαση με Η/Υ – Τεχνικό Σχέδιο (Ε) Αναστασιάδου Κων/να
Δευτέρα 15.6.2020 10.00-16.00 ΚΜ221 Δομή Ξύλου (Θ) Μαντάνης Γεώργιος
Τετάρτη 17.6.2020 10.00-16.00 ΚΜ261 Ξένη Γλώσσα ΙΙ (Θ) Αντωνίου Γεώργιος
Παρασκευή 19.6.2020 10.00-16.00 ΚΜ241 Δισδιάστατη Σχεδίαση με Η/Υ – Τεχνικό Σχέδιο (Θ) Αναστασιάδου Κων/να
Δευτέρα 22.6.2020 10.00-16.00 ΚΜ231 Στατιστική & Ανάλυση Δεδομένων (Θ) Καραγεώργος Αντώνιος
Τετάρτη 24.6.2020 10.00-16.00 ΚΜ211 Δασική Βοτανική (Θ) Καζόγλου Ιωάννης
Παρασκευή 26.6.2020 10.00-16.00 ΚΜ211 Δασική Βοτανική (Ε) Καζόγλου Ιωάννης

Η μέθοδος της εξ’ αποστάσεως εξέτασης του κάθε μαθήματος θα ανακοινωθεί έγκαιρα στους φοιτητές από τον διδάσκοντα του κάθε μαθήματος.

Καλή επιτυχία!

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Καθηγητής Ιωάννης Παπαδόπουλος