Προκήρυξη μίας (1) Θέσης Ε.Τ.Ε.Π., Κατηγορίας ΤΕ, Ειδικότητας Δασοπόνου, του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

mid-adult-manager-shaking-hands-with-candidate-during-job-interview-office

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι και την Πέμπτη 16-06-2022 στην Γραμματεία του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, (παράδοση οίκοι) στην ακόλουθη διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, Β. Γρίβα 11-13, 43100 Καρδίτσα, τηλ.24410-64730, e-mail: g-fwsd@uth.gr, Πληροφορίες: κ. Κυριάκης Αθανάσιος

Blog Attachment