Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος ΔΕΞΥΣ.

DSC_0228
Blog Attachment