Προκήρυξη απασχόλησης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

gallery-2

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας ηλεκτρονικά (αρχείο pdf) τη σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από 16-03-2023 έως και 23-03-2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) της Γραμματείας του Τμήματος: g-fwsd@uth.gr

Blog Attachment