Κατατακτήριες εξετάσεις Α.Ε. 2020-2021

book-bindings-

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 27/6.7.2020 (θέμα 3ο) απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού οι κατατακτήριες εξετάσεις για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα από 1-7.12.2020.

Εξεταζόμενα μαθήματα

  1. Μορφολογία – Φυσιολογία Φυτών (ΚΜ111)
  2. Δομή  Ξύλου (ΚΜ221)
  3. Εισαγωγή στην Βιοοικονομία (ΚΜ251)

Ύλη εξεταζόμενων μαθημάτων

  1. Μορφολογία – Φυσιολογία Φυτών:

Βιβλία:

  1. Τσέκος Ι. & Σαββίδης Θ. (2014). Βοτανική (Δομή, Λειτουργική Δράση και Βιολογία Φυτών), Εκδόσεις Κυριακίδη.
  2. Αϊβαλάκις, Γ., Καραμπουρνιώτης Γ., Φασσέας Κ. (2004). Γενική Βοτανική (η Μορφολογία η Ανατομία και η Φυσιολογία των Ανώτερων Φυτών), Εκδόσεις ΕΜΒΡΥΟ.

Εξεταστέα ύλη:

Φυτικό κύτταρο, Φυτικοί ιστοί και όργανα, Δομή και λειτουργία ρίζας, φύλλων, βλαστού, άνθους, σπέρματος, Ανάπτυξη και λειτουργίες των φυτικών οργάνων, Άμυνα των φυτών έναντι καταπονήσεων βιοτικής προέλευσης, Μεσογειακό περιβάλλον και φυτά.

  • Δομή Ξύλου

Βιβλίο – Σημειώσεις:

Εξεταστέα ύλη:

Εισαγωγή, κεφ. 1, κεφ. 2, κεφ. 3, κεφ. 4, κεφ. 5, και κεφ. 9 (όχι τα Παραρτήματα) – πρόσθετο υλικό υπάρχει ήδη και στο eclass (UTH) https://eclass.uth.gr/courses/FWSD_U_108/

  • Εισαγωγή στην Βιοοικονομία

Βιβλίο:

  • Pietzsch, J. (2018) Εισαγωγή στη Βιοοικονομία, Μετάφραση – επιστημονική επιμέλεια ΒΟΡΓΙΑΣ Κ. εκδόσεις Τσότρα.

Εξεταστέα ύλη:

Εισαγωγή, ενότητα 2.2 και κεφάλαια: 8 & 9.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΚΜ-221 ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ 1-12-2020, ΩΡΑ 17:00 μ.μ.
ΚΜ-111 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ 3-12-2020, ΩΡΑ 17:00 μ.μ.
ΚΜ-251 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 7-12-2020, ΩΡΑ 11:00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχουν οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. της Ελλάδας ή του Εξωτερικού (αναγνωρισμένα από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

Αιτήσεις:

Η αίτηση (επισυνάπτεται) μαζί με το αντίγραφο πτυχίου υποβάλλονται από τον/την υποψήφιο/α ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο άτομο στη Γραμματεία του Τμήματος από 2 έως 13 Νοεμβρίου 2020. Δίνεται η δυνατότητα στους/στις ενδιαφερομένους/νες να αποστείλουν τη σχετική αίτηση συμμετοχής με το αντίγραφο πτυχίο και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Γραμματείας του Τμήματος (g-fwsd@uth.gr).

Blog Attachment