Εγκύκλιος για την αύξηση του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών και την περίπτωση συγκατοίκησης.

laughing-asian-boy-glasses-shorts-embracing-charming-blonde-girls-front-outdoor-cafe-joyful-students-came-open-air-restaurant-celebrate-end-exams2

Επισυνάπτεται η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων που αφορά στην αύξηση του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών καθώς και στην περίπτωση συγκατοίκησης φοιτητών.

Blog Attachment