Εγγραφές φοιτητών και φοιτητριών με αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23.

gallery-5

Δείτε επισυναπτόμενη ανακοίνωση.

Blog Attachment