Αξιολόγηση υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το Εαρινό Εξάμηνο Α.Ε. 2020-2021.

UOCE-Blogs-Posts-09

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το Εαρινό Εξάμηνο Α.Ε. 2020-2021 του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού.
Τυχόν ενστάσεις μπορούν να κατατίθενται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων, ήτοι το αργότερο έως 15-02-2021 και ώρα 12:00 μ.μ.

Blog Attachment