Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων για δωρεάν σίτιση και δικαιώματος στέγασης Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Woman’s hand showing keys from new apartment

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος για την έναρξη υποβολής αιτήσεων σίτισης και στέγασης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023.

Δείτε επισυναπτόμενη την ανακοίνωση