Προκήρυξη υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψηφίους διδάκτορες για τη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου κατά το Α.Ε. 2020-2021

photo-1584277261846-c6a1672ed979

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει προκηρύξει, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 50, 54 παρ. ιβ’ και 64 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/4-8-2017), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων», την υποβολή αιτήσεων μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων για τη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου κατά το Α.Ε. 2020-2021 σε όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας – https://ee.uth.gr/el/content/ypostirixi-ton-ekpaideytikon-drastiriotiton-toy-panepistimioy-thessalias-kata-akadimaiko.

Για το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού έχουν προκηρυχθεί τέσσερεις (4) υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψηφίους διδάκτορες  για τη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου στα παρακάτω προτεινόμενα γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος:

Γνωστικά αντικείμενα Μαθήματα ΠΠΣ Εξάμηνο Αριθμός υποτροφιών
Πληροφορική & Στατιστική ΚΜ231 – Στατιστική & Ανάλυση Δεδομένων 2ο 1
Τεχνολογία Ξύλου ΚΜ411 – Μηχανική Κατεργασία Ξύλου 4ο 1
Οικονομία ΚΜ251 – Εισαγωγή στη Βιοοικονομία 2ο 1
Τοπογραφία ΚΜ411 – Τοπογραφία – Γεωδαισία 4ο 1

Η λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων θα είναι η Παρασκευή 9 Απριλίου 2021.

Περισσότερες λεπτομέρειες στη σχετική προκήρυξη του ΕΛΚΕ του Παν/μίου Θεσσαλίας:

Blog Attachment